Subsidie jubileum maatschappelijke organisatie

Maatschappelijke organisaties op het gebied van kunst en cultuur, toerisme, sport, welzijn, zorg of onderwijs kunnen subsidie aanvragen om hun jubileum feestelijk te vieren.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

De hoogte van de jubileumsubsidie hangt af van het soort jubileum: 

  • 10-jarig jubileum: € 50 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot maximaal € 100;
  • 25-jarig jubileum: € 125 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot maximaal € 100;
  • 50-jarig jubileum: € 250 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot maximaal € 150;
  • 75-jarig jubileum: € 325 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot maximaal € 200;
  • 100-jarig jubileum: € 500 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie maximaal € 250,00;
  • 125-jarig jubileum: € 625 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot maximaal € 250;
  • 150-jarig en een daarop volgend 25-jarig jubileum: € 750 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot maximaal € 250.

Wordt er speciaal voor het jubileum een activiteit georganiseerd? En wordt er om die reden een accommodatie gehuurd? Dan ontvangt de organisatie een vergoeding voor een deel van de huurprijs van de accommodatie.

De organisatie moet tijdens het doen van de aanvraag kunnen bewijzen dat het jubileum klopt. Zo kan er tijdens de aanvraag bijvoorbeeld een oprichtingsacte of een ander bewijsstuk worden geüpload.

De rekening van de huurprijs kan worden meegestuurd als de organisatie een deel van de huurkosten van de accommodatie vergoed wil krijgen. De rekening kan worden meegestuurd bij de verantwoording. U krijgt vanzelf te horen of en wanneer u dit moet doen.