Subsidie investering sportgebouw

Met de subsidie investering sportgebouw wil de gemeente investeringen aan sportgebouwen mogelijk maken. Hierbij kunt u denken aan het opknappen van een sportgebouw, groot onderhoud, maar ook de bouw van nieuwe sportgebouwen. Bent u eigenaar of huurder van een sportgebouw? Dan kunt u misschien subsidie krijgen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

Om de subsidie aan te vragen moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw organisatie heeft niet als doel om winst te maken;
 • Het bestuur is vrijwillig;
 • U bent of wordt eigenaar of huurder van een sportgebouw;
 • Uw organisatie is statutair en feitelijk gevestigd in Gouda en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

U kunt subsidie aanvragen voor nieuwbouw, of voor het opknappen en groot onderhoud van een sportgebouw waarvan u eigenaar of huurder bent. De werkzaamheden moeten dan op zijn laatst beginnen in het jaar na het jaar waarin u de aanvraag heeft gedaan. De werkzaamheden moeten op zijn laatst eindigen op 31 december van het jaar na het jaar waarin u de aanvraag heeft gedaan.

U kunt maximaal € 50.000,- aanvragen, tot een maximum van 25% van de totale kosten. De subsidie is niet mogelijk voor BTW en afschrijvingskosten. Afschrijvingskosten zijn kosten die u verdeelt over de jaren waarin u een product gebruikt. Als u vrijwilligers inzet, krijgt u daar € 7,50 per uur extra voor. 

Voor 2024 is er € 200.000,- beschikbaar. Voor 2025 is er € 150.000,- en voor 2026 € 50.000,- beschikbaar.

We kijken eerst of uw aanvraag compleet is en aan de voorwaarden voldoet. Daarna beoordelen we uw aanvraag op inhoud:

 • De betekenis van het project voor de inwoners van Gouda. Hierbij kijken we naar de locatie, het bereik, diversiteit en inclusie.
 • De haalbaarheid en effectiviteit van de werkzaamheden. Hierbij kijken we vooral naar de betrokken vakkennis, het gecreëerde draagvlak, cofinanciering en de uitleg over kosten en inkomsten.
 • Of de werkzaamheden meehelpen bij 1 van de volgende doelen uit de gemeentelijke sportaccommodatienota:
  • De stad als sportveld: Gouda als beweegvriendelijke stad;
  • Niemand buitenspel: binnensportaccommodaties voor iedereen;
  • Buiten en binnen de lijntjes: optimaal gebruik van sportparken;
  • Marathon: met sport bijdragen aan een duurzamer Gouda;
  • Inclusief, veilig en gezond.

De subsidie wordt gegeven aan de aanvrager(s) met de hoogste gemiddelde score(s). Daarbij moet de gemiddelde score van de aanvraag in ieder geval voldoende zijn.

U vraagt de subsidie aan via bovenstaande knop. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden. Voorbeelden hiervan zijn een projectplan en een begroting.

Een aanvraag, het liefst in het Nederlands, bestaat uit:

 • Een compleet ingevuld aanvraagformulier;
 • Een projectplan met in ieder geval:
  • uw motivatie;
  • een beschrijving van het doel, de hoeveelheid en het soort werkzaamheden;
  • waarom het belangrijk is voor Gouda;
  • de locatie(s);
  • een (concept) ontwerp;
  • een omgevingsvergunning. Als u deze nog niet heeft, horen wij graag hoe ver u bent met het aanvragen daarvan.
 • Een berekening of schatting van alle kosten en inkomsten. Hierbij legt u uit voor welke kosten u de subsidie aanvraagt.
 • Een planning van de werkzaamheden.

U kunt tot 31 december 2023 een aanvraag indienen voor het jaar 2024. U kunt tot 1 oktober 2024 een aanvraag indienen voor het jaar 2025. U kunt tot 1 oktober 2025 een aanvraag indienen voor het jaar 2026.

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 1 week een e-mail met een bericht dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als u een aanvraag heeft gedaan voor 2024, hoort u op zijn laatst begin februari 2024 of u de subsidie krijgt. Als u een aanvraag doet voor 2025 of 2026 hoort u op zijn laatst begin december van het jaar ervoor of u de subsidie krijgt.

Heeft u vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 0182.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.