Subsidie groenblauw schoolplein

Scholen in Gouda kunnen subsidie krijgen om een groenblauw schoolplein te maken. Groenblauwe schoolpleinen zijn fijn om te spelen en pauze te houden. Ze nodigen namelijk uit tot bewegen en ontdekken in het groen. Ook maken groenblauwe schoolpleinen de omgeving klimaatbestendiger doordat regenwater goed wordt afgevoerd en er meer planten zijn. Hierdoor zijn er minder plassen na een regenbui en is het er minder warm in de zomer.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

De subsidie is voor Goudse basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Het schoolbestuur of de directie kan de subsidie aanvragen.

U vraagt de subsidie aan via de knop bovenaan de pagina. Bij de aanvraag beantwoordt u vragen over de verschillende onderdelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Daarbij is het belangrijk om plannen, tekeningen offertes en een begroting mee te sturen.

U kunt subsidie aanvragen voor 4 verschillende onderdelen . U kun er ook voor kiezen om voor niet alle onderdelen subsidie aan te vragen. In totaal kan een school maximaal € 40.000,- krijgen. De onderdelen zijn:

 1. Ontwerp
  Voor het ontwerp van het groenblauwe schoolplein door een professioneel bedrijf kunt u maximaal € 8.000,- aanvragen. Het is belangrijk dat er bij het ontwerp aandacht is voor meerjarig onderhoud en de afvoer en opslag van regenwater op en om het plein.
 2. Beheer
  Om ervoor te zorgen dat het groenblauwe plein de eerste jaren goed onderhouden wordt, kunt u maximaal € 5.000,- aanvragen voor de kosten van het beheer van het plein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderhoudscontract.
 3. Activiteiten met de buurt
  Een groenblauw schoolplein maakt deel uit van de leefomgeving. Om de buurt bij de plannen te betrekken en samen activiteiten te organiseren kunt u maximaal € 2.000,- aanvragen.
 4. Aanleg
  Voor de aanleg van het groenblauwe plein zelf kunt u maximaal € 25.000,- aanvragen.

Als u de subsidie aanvraagt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw school betaalt zelf ook minimaal hetzelfde bedrag voor uw groenblauwe schoolplein als het subsidiebedrag dat u heeft aangevraagd.
 • Alleen vertegenwoordigers van Goudse basisscholen, voortgezet onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen de subsidie aanvragen.
 • Per BRIN-nummer kunt u 1 keer subsidie aanvragen.
 • Een aanvraag gaat altijd over 1 school.
 • U kunt de subsidie die u voor een onderdeel krijgt, alleen voor dat onderdeel gebruiken en niet voor een ander onderdeel.
 • We besluiten hoeveel subsidie u krijgt op basis van een begroting onderbouwd met offertes.
 • We vragen scholen om met foto’s en rekeningen van de gemaakte kosten te laten zien dat het groenblauwe schoolplein is gemaakt.
 • In het plan pakt u ten minste 30% van het totale pleinoppervlak aan.

In 2024 en 2025 is er per jaar € 200.000,- beschikbaar.

U kunt op 3 momenten subsidie aanvragen:

 • Voor 1 september 2024. U krijgt dan op zijn laatst 1 november bericht of u de subsidie krijgt.
 • Voor 1 mei 2025. U krijgt op zijn laatst 30 juni bericht of u de subsidie krijgt.
 • Voor 1 november 2025. U krijgt dan op zijn laatst 31 december 2025 bericht of u de subsidie krijgt.

Als er meer aanvragen zijn dan er subsidie beschikbaar is, kijken we met een puntensysteem welke school de subsidie krijgt. Daarbij kijken we niet alleen naar de 4 onderdelen van de subsidie, maar ook naar de plannen voor het gebruik van het nieuwe plein tijdens de lessen en hoe leerlingen betrokken worden bij het ontwerp en het onderhoud van het nieuwe plein.