Subsidie Gezond in Gouda

Met de subsidie ‘Gezond in Gouda’ wil de gemeente Gouda gezondheidsachterstanden in kwetsbare wijken verkleinen. Organiseert u een activiteit die hierbij past? Dan kunt u misschien subsidie krijgen.

Aanvraagformulier (pdf) downloaden

Activiteiten die gericht zijn op de volgende thema’s komen in aanmerking voor subsidie:

 • Participatie: verbetering van de participatie van specifieke doelgroepen.
 • Preventie en zorg: verbetering van de toegankelijkheid van de zorg.
 • Sociale omgeving: gericht op leefbaarheid, veiligheid, voorkomen van eenzaamheid en huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.
 • Fysieke omgeving: een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot meer bewegen.
 • Gedrag en vaardigheden: inwoners van Gouda stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Gouda is voor de gebiedsgerichte aanpak verdeeld in de volgende drie gebieden:

 • Gebied Noord: bestaande uit de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord.
 • Gebied Oost: bestaande uit de wijken Kort Haarlem, Goverwelle en Stolwijkersluis.
 • Gebied West: bestaande uit de wijken Binnenstad, Korte Akkeren en Westergouwe.

Kijk voor meer informatie in de subsidieregeling Gezond in Gouda.

De maximale subsidie is niet hoger dan 80% van de totale kosten van de activiteit. Per aanvraag kunt u maximaal € 2000 aanvragen.

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier,
 • de meest recente statuten, voor zover nog niet in ons bezit,
 • het meest actuele financiële jaarverslag en
 • een plan van aanpak.

Meer informatie over wat u in het plan van aanpak zet, vindt u in de subsidieregeling Gezond in Gouda.

Kiest u alstublieft 1 van deze manieren om verwarring te voorkomen.

Het aanvraagformulier met de bijlagen moet uiterlijk 4 weken voor de activiteit start en in ieder geval voor 15 november 2022 bij de gemeente binnen zijn.