Subsidie energiezuinig maken woning

Tot 1 april 2021 was er in Gouda geld beschikbaar (subsidie) voor bewoners die maatregelen wilden nemen om hun koopwoning energiezuinig te maken. Het ging bijvoorbeeld om het duurzamer maken van de woning, verlagen van de energierekening en verminderen van de CO2-uitstoot.

De subsidiepot is inmiddels leeg. Dit betekent dat er geen nieuwe subsidies meer aangevraagd kunnen worden. Ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Hieronder geven we aan om welke maatregelen het gaat:

 • Het verbeteren van het afgiftesysteem. Dit betekent het waterzijdig inregelen (instellen) van de centrale verwarmingsinstallatie (cv) en/of vloerverwarming. Hierbij gaat het ook om het aanbrengen van radiatorkranen, voetventielen, onderblokken, et cetera in het kader van het waterzijdig inregelen. Het moeten aanpassingen zijn waardoor de opbrengst van het afgiftesysteem toeneemt. 
 • Folie en ventilatoren voor de verwarming (radiator) of vergelijkbare maatregelen.
 • Aanpassingen in de meterkast voor:
  • Een inductiekookplaat/elektrische oven ter vervanging van een gaskookplaat;
  • Het plaatsen van zonnepanelen;
  • Het aanleggen van een laadpunt voor een elektrische auto. 
 • Isolatiemaatregelen. Het gaat hierbij om het isoleren van de woning om CO2-uitstoot te verlagen. Denk hierbij aan dakisolatie, HR++ glas, isolatie voor de buitengevel of vergelijkbaar. U kunt voor 1 maatregel subsidie aanvragen. Wilt u 2 of meer maatregelen doorvoeren? Dan heeft u misschien recht op een andere subsidie, bijvoorbeeld de ‘subsidie energiebesparing eigen huis’.
 • Energieopslag. Het gaat hierbij om boilervaten van minimaal 200 liter, gekoppeld aan een opwekkingsinstallatie door middel van zonnecollectoren/zonneboilers.

Een deskundig bedrijf (meestal een persoon die het installeert) moet de maatregelen uitvoeren. Het bedrijf moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Let op! Voor zonnepanelen krijgt u geen subsidie. U kunt alleen subsidie krijgen voor de de maatregelen die genomen worden aan de meterkast in verband met zonnepanelen.

De subsidie energiezuinig maken woning is voor eigenaren van een koopwoning. Huurt u een woning? Dan kunt u deze subsidie niet aanvragen.

De energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2020 en 1 april 2021.

Per woning is een maximale subsidie van € 500,- (inclusief btw) mogelijk. U krijgt tot maximaal 50% van de rekening vergoed.

Het is niet toegestaan om subsidies met elkaar te combineren (stapelen). U kunt dus niet voor 1 energiebesparende maatregel verschillende soorten subsidies aanvragen.

Er is voor deze regeling maximaal € 300.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Als dit bedrag is uitgegeven, kunt u geen subsidie meer aanvragen. Het bedrag dat nog beschikbaar is, wordt regelmatig bijgehouden op de website Maak Gouda Duurzaam. Wij verwachten dat er voor 2020 nog voldoende subsidie beschikbaar is. Wij kunnen dit niet beloven, dus neem de gewenste maatregelen zo snel mogelijk.

U vraagt de subsidie aan via bovenstaande knop. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die wij van u nodig hebben meteen uploaden. Heeft u inderdaad recht op subsidie? Dan wordt het bedrag naar u overgemaakt. Dit gebeurt altijd achteraf. U moet dus eerst zelf de rekening betalen. Steekproefsgewijs controleren wij of u inderdaad recht heeft op de subsidie.

De gemeente heeft veel aanvragen gekregen voor deze subsidie. Daarom is er een achterstand met het behandelen van de subsidieaanvragen. Er zit op dit moment ongeveer 4 weken tussen het moment van aanvragen en de reactie van de gemeente.

De uitbetalingen vinden wekelijks plaats. De opdracht tot betaling wordt in 1 keer voor heel veel subsidies gegeven. Dit gebeurt in de week nadat de subsidies beoordeeld zijn. Dat betekent dat er ongeveer 2 weken kunnen zitten tussen het moment waarop de beschikking is ontvangen en het moment waarop het geld op uw rekening staat.

De gemeente heeft de combinatie rekening en betaalbewijs nodig om te bepalen of u recht heeft op de subsidie. Een foto van een meterkast of dubbel glas is geen bewijs dat de maatregelen op dat adres zijn uitgevoerd. Ook rekeningen zonder datum of bedragen die niet kloppen, zijn redenen voor ons om een aanvulling te vragen.

De gemeente heeft heel veel aanvragen binnen gekregen voor deze subsidie. Als op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat de maatregelen niet geschikt zijn voor deze subsidie, wordt de aanvraag geweigerd. Uit ervaring weten we dat aanvullingen meestal niet leiden tot een recht op subsidie. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de beschikking.