Subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie

De gemeente Gouda wil met de subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie maatschappelijke, culturele en sportorganisaties helpen die te maken hebben met hoge energiekosten. Daarnaast is het de bedoeling dat organisaties zelf ook zorgen dat zij minder energie gaan gebruiken en hun gebouw duurzamer maken als zij dat nog niet hebben gedaan.

De subsidie is voor organisaties in Gouda op het gebied van welzijn, cultuur of sport die niet als doel hebben om winst te maken en die bijdragen aan de doelstellingen uit de cultuurnota ‘Gouda sterker met cultuur 2023-2027’, de sportnota ‘Sport en bewegen in Gouda 2022’ of de nota ‘Participatie in de Buurt’. Voorwaarde is wel dat uw organisatie of vereniging zelf het contract met de energieleverancier heeft en u kunt laten zien dat de energiekosten zijn gestegen. 

Organisaties op het gebied van welzijn, cultuur of sport, die een gebouw huren waarbij het energiecontract via de gemeente of de verhuurder loopt, kunnen de subsidie ook aanvragen. Dit geldt alleen voor de hoofdhuurder van het gebouw. Wanneer u af en toe een ruimte huurt, kunt u deze subsidie niet aanvragen.

Een andere voorwaarde is dat u de stijging in de kosten niet kunt betalen met de inkomsten van uw organisatie of het eigen vermogen.

Twijfelt u of u de subsidie kunt aanvragen? Bel ons dan op 14 0182 of stuur een mail naar gemeente@gouda.nl.

De subsidie is 85% van het verschil in prijs voor gas en elektra (exclusief BTW) tussen 1 februari 2023 tot en met 31 juli 2023, vergeleken met de prijs tussen 1 februari 2022 tot en met 31 juli 2022. Om te berekenen hoeveel subsidie u kunt aanvragen hebben we een rekenhulpmiddel ingebouwd in het aanvraagformulier. Om dit rekenhulpmiddel goed in te vullen, is het handig als u uw bedragen voor gas en elektra voor de volgende maanden weet:

  • prijzen voor gas en elektra op 1 mei 2022 (exclusief BTW);
  • prijzen voor gas en elektra op 1 mei 2023 (exclusief BTW) (of de prijs die u verwacht);
  • hoeveel uw verbruik was in de maanden februari, maart, april mei, juni en juli 2022;
  • hoeveel uw verbruik is in de maanden februari, maart, april mei, juni en juli 2023 (of het verbruik dat u verwacht).

Als u een gebouw van de gemeente huurt waarbij het energiecontract via de gemeente loopt, kan het zijn dat u al een vergoeding voor een gedeelte van de energiekosten heeft gekregen. Zorg ervoor dat u dit bedrag ook weet als u de aanvraag doet.

Er is € 1 miljoen beschikbaar.

U kon de subsidie tot en met 31 mei 2023 aanvragen. In het najaar is het waarschijnlijk weer mogelijk om de subsidie aan te vragen.

U stuurt de volgende documenten mee met uw aanvraag:

  • een plan waarin u beschrijft hoe u minder energie wilt gaan gebruiken en/of hoe u uw gebouw duurzamer wilt gaan maken, zowel binnenkort als op een later moment;
  • officieel document van uw energieleverancier of een overzicht van de servicekosten met daarop de prijzen en hoeveel uw verbruik voor gas en elektra was van 1 februari 2022 tot en met 31 juli 2022;
  • officieel document van uw energieleverancier of een overzicht van de servicekosten met daarop de prijzen en hoeveel uw verbruik voor gas en elektra was van 1 februari 2023 tot en met 31 juli 2023 (prijs op 1 mei 2023);
  • begroting van het lopende boekjaar waarin te zien is wat de gevolgen van de hogere kosten zijn, als u geen subsidie van de gemeente zou krijgen;
  • als u voor de 1e keer subsidie aanvraagt bij de gemeente, stuur dan ook geldige statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

U kon de subsidie tot en met 31 mei 2023 aanvragen. In het najaar is het waarschijnlijk weer mogelijk om de subsidie aan te vragen.

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Als u subsidie krijgt, dan ontvangt u het geld zo snel mogelijk. Als u de  jaarafrekening heeft ontvangen, dient u een verantwoording in. Wat u daarvoor moet doen, staat in het bericht over de subsidie.