Subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie

De gemeente Gouda wil met de subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie maatschappelijke, culturele en sportorganisaties helpen die te maken hebben met hoge energiekosten. Daarnaast is het de bedoeling dat organisaties zelf ook zorgen dat zij minder energie gaan gebruiken en hun gebouw duurzamer maken als zij dat nog niet hebben gedaan.

U kon de aanvraag voor de subsidieregeling energiekosten maatschappelijke organisaties tot en met 27 november 2022 indienen. Op dit moment is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. In de loop van 2023 kunt u waarschijnlijk opnieuw subsidie aanvragen. We houden u hierover op de hoogte via de media en de website.

De subsidie is voor organisaties in Gouda op het gebied van welzijn, cultuur of sport die niet als doel hebben om winst te maken en die bijdragen aan de doelstellingen uit de cultuurnota ‘Gouda sterker met cultuur 2023-2027’, de sportnota ‘Sport en bewegen in Gouda 2022’ of de nota ‘Participatie in de Buurt’. Voorwaarde is wel dat uw organisatie of vereniging zelf het contract met de energieleverancier heeft en u kunt laten zien dat de energiekosten zijn gestegen. Organisaties op het gebied van welzijn, cultuur of sport, die een gebouw van de gemeente huren waarbij het energiecontract via de gemeente loopt, kunnen ook de subsidie aanvragen. Een andere voorwaarde is dat u de stijging in de kosten niet kunt betalen met gedekt kan worden uit de inkomsten van uw organisatie of het eigen vermogen.

Twijfelt u of u de subsidie kunt aanvragen? Bel ons dan op 14 0182 of stuur een mail naar gemeente@gouda.nl.

De subsidie is 85% van het verschil in prijs voor gas en elektra (exclusief BTW) tussen 1 augustus 2022 tot en met 31 januari 2023, vergeleken met de prijs tussen 1 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022. Om te berekenen hoeveel subsidie u kunt aanvragen hebben we een rekenhulpmiddel ingebouwd in het aanvraagformulier. Om dit rekenhulpmiddel goed in te vullen, is het handig als u uw bedragen voor gas en elektra voor de volgende maanden weet:

  • prijzen voor gas en elektra van 1 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022 (exclusief BTW);
  • prijzen voor gas en elektra van 1 augustus 2022 tot en met 31 januari 2023 (exclusief BTW) (of de prijs dat u verwacht);
  • hoeveel uw verbruik was in die maanden.

Als u een gebouw van de gemeente huurt waarbij het energiecontract via de gemeente loopt, kan het zijn dat u al een vergoeding voor een gedeelte van de energiekosten heeft gekregen. Zorg ervoor dat u dit bedrag ook weet als u de aanvraag doet.

Er is € 1,7 miljoen beschikbaar.

Het is momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen. Waarschijnlijk kunt u deze subsidie in 2023 weer aanvragen.

U stuurt de volgende documenten mee met uw aanvraag:

  • een plan waarin u beschrijft hoe u minder energie wilt gaan gebruiken en/of hoe u uw gebouw duurzamer wilt gaan maken, zowel binnenkort als op een later moment;
  • officieel document van uw energieleverancier of de gemeente Gouda met daarop de prijzen en hoeveel uw verbruik voor gas en elektra was van 1 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022;
  • officieel document van uw energieleverancier of de gemeente Gouda met daarop de prijzen en hoeveel uw verbruik voor gas en elektra was van 1 augustus 2022 tot en met 31 januari 2023 (of de prijs die u verwacht)
  • begroting van het lopende boekjaar waarin te zien is wat de gevolgen van de hogere kosten zijn, als u geen subsidie van de gemeente zou krijgen en een aangepaste begroting waarin u de aangevraagde subsidie heeft verwerkt;
  • als u voor de 1e keer subsidie aanvraagt bij de gemeente, stuur dan ook geldige statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

U kunt de subsidie van 4 november tot en met 27 november 2022 aanvragen.

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Als u subsidie krijgt, dan ontvangt u het geld zo snel mogelijk. Als u de  jaarafrekening heeft ontvangen, dient u een verantwoording in. Wat u daarvoor moet doen, staat in het bericht over de subsidie.