Maatschappelijke subsidie

De gemeente geeft ieder jaar subsidie aan organisaties. Hiermee kunnen Goudse burgers en organisaties werken aan een veilig en prettig Gouda, waar u elkaar kan ontmoeten en helpen en samen deel kan nemen aan leuke activiteiten. 

Burgemeester en wethouders spreken ieder jaar Beleidsdoelstellingen af. In deze doelstellingen staat welke invloed de activiteit, waarvoor u subsidie aanvraagt, moet hebben.

Verenigingen en stichtingen in Gouda die regels (statuten) hebben laten opschrijven door een notaris kunnen subsidie aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor grote organisaties, maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

Er zijn twee soorten subsidies:

 • Subsidieregelingen: Subsidies voor speciale doelen waar de gemeente Gouda afspraken voor heeft gemaakt.
 • Boekjaarsubsidies: Jaarlijkse subsidies voor activiteiten waar geen regeling voor is gemaakt of activiteiten die de gemeente Gouda moet regelen van de overheid.

De gemeente verdeelt de subsidie voor activiteiten voor:

 • Sociaal-cultureel welzijn (hulp aan mensen die niet mee kunnen doen omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen lezen of de Nederlandse taal niet spreken);
 • Maatschappelijk welzijn (hulp aan mensen die het moeilijk hebben);
 • Zorg (verpleging van mensen, jong en oud);
 • Onderwijs;
 • Cultuur (kunst, ontspanning en uitgaan);
 • Recreatie (ontspanning en vermaak);
 • Sport.

Ook moeten de activiteiten:

 • Bedoeld zijn voor de Goudse inwoners;
 • Zonder subsidie niet door kunnen gaan;
 • Passen bij de plannen van gemeente Gouda.