Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een nieuwe steunmaatregel van het kabinet. Deze maatregel is voor inwoners die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en daardoor in de problemen komen met het betalen van noodzakelijke kosten. De huur of hypotheek zijn voorbeelden van noodzakelijke kosten. U kon de TONK tot 1 oktober 2021 aanvragen.

De TONK is geen centrale regeling. Dit betekent dat de inhoud van de regeling per gemeente kan verschillen. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor inwoners van gemeente Gouda.

De TONK is een nieuwe steunmaatregel en is voor inwoners die door de coronamaatregelen onverwacht en onvermijdelijk hun inkomen hebben zien dalen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. Door het verlies van inkomen ontstaan er mogelijk problemen bij het betalen van noodzakelijke kosten. Voorbeelden hiervan zijn huur, hypotheek(rente), water, gas en licht.

De steunmaatregel is gebaseerd op de bijzondere bijstand. Om de TONK mogelijk te maken zijn er tijdelijke beleidsregels door het college vastgesteld. De regeling gaat over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u recht op een eenmalige vergoeding van € 2.250,- voor de genoemde periode.

Hieronder staan de voorwaarden om voor de TONK in aanmerking te komen.

Algemeen

De TONK is een regeling binnen het juridische kader van de bijzondere bijstand. De algemene bepalingen van de Participatiewet zijn van toepassing. Dit betekent onder andere dat u de TONK alleen bij gemeente Gouda kunt aanvragen als u in Gouda woont.

Terugval inkomen

Uw inkomen is door de coronacrisis gedaald. Het gaat hierbij om een terugval van 25% of meer. Om de inkomensterugval te bepalen wordt het inkomen van u en uw eventuele partner van januari 2020 vergeleken met het inkomen van januari 2021.

Omvang woonkosten

Uw noodzakelijke kosten (huur, hypotheek(rente), water, gas en elektriciteit) zijn meer dan 40% van het inkomen van u en uw eventuele partner. Dit percentage is met terugwerkende kracht verlaagd. 

Vermogen

De beschikbare geldmiddelen (vermogen) van u en uw eventuele partner zijn samen minder dan € 25.000,- waard.

Met beschikbare geldmiddelen wordt bedoeld:

  • contant geld;
  • geld op betaal- en spaarrekeningen;
  • cryptovaluta (zoals bitcoins);
  • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Inkomen

Om voor een tegemoetkoming TONK of bijzondere bijstand in aanmerking te komen waren inkomensgrenzen gesteld. Hoe hoog deze grens is, hangt af van uw persoonlijke situatie. De inkomensgrens is met terugwerkende kracht komen te vervallen. Hierdoor kunnen ook huishoudens met een hoger inkomen voor de TONK in aanmerking komen. De hoogte van het inkomen is alleen van belang in relatie tot de omvang van de woonkosten.

Met inkomen wordt bedoeld:

  • inkomen uit werk;
  • inkomen uit eigen onderneming;
  • inkomen uit een uitkering;
  • inkomen uit verhuur;
  • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Het is belangrijk dat u het formulier helemaal invult en de gevraagde bewijsstukken aanlevert. Deze zijn nodig om uw aanvraag te beoordelen.

U kon de TONK tot 1 oktober 2021 aanvragen. Het is nu niet meer mogelijk om een aanvraag te doen.

Een aanvraag geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Het streven is om binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit te nemen.

De TONK is een regeling gebaseerd op de bijzondere bijstand met versoepelde voorwaarden. Mogelijk heeft u recht op bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina ‘ bijzondere bijstand’.

Heeft u hulp nodig bij het regelen van schulden? Kijk dan op de pagina ‘ hulp bij schulden’.  

Meer informatie over de regeling vindt u in de beleidsregel ‘ Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen naar tel. 14 0182.