Melding hulp bij werk en inkomen

U kunt hieronder een melding maken als u hulp nodig heeft bij het vinden van werk of als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering. Ook als u jonger dan 27 jaar bent en hulp nodig heeft bij het vinden van een opleiding kunt u een melding maken.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek heet een meldingsgesprek. U neemt naar het gesprek een geldig identiteitsbewijs mee (een rijbewijs is niet voldoende). Tijdens het meldingsgesprek wordt uw persoonlijke situatie in kaart gebracht en wordt er beoordeeld of u mogelijk in aanmerking komt voor een uitkering.

In het meldingsgesprek wordt met u gesproken over opleiding en werk en hebben we het over uw financiële situatie. We kijken samen naar uw persoonlijke situatie. Op basis daarvan maken we afspraken. Deze afspraken leggen we vast in een plan van aanpak. Is het nodig om een uitkering aan te vragen? Dan helpen we u tijdens het gesprek met het aanvragen van een uitkering. Ook wordt met u gesproken over uw rechten en plichten als u een uitkering krijgt. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan bespreken we ook de scholingsplicht.

Als u samenwoont of getrouwd bent is het belangrijk dat u samen met uw partner naar het meldingsgesprek komt. Spreekt u niet goed Nederlands? Neem dan iemand mee die voor u vertaalt. Bij de gemeente is geen tolk aanwezig.

Dan geldt voor u eerst een zoekperiode van 4 weken. In deze 4 weken moet u actief op zoek gaan naar werk en/of scholingsmogelijkheden voordat er een aanvraag voor bijstand kan worden ingediend. Mogelijk geldt voor u de scholingsplicht. Of dit voor u zo is hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt de scholingsplicht. Heeft u geen mbo-diploma op niveau 4 of hoger? Dan is het doel dat u minimaal een mbo-diploma op niveau 4 haalt. Jongeren die een opleiding volgen en studiefinanciering of een tegemoetkoming van het Rijk krijgen, hebben geen recht op een bijstandsuitkering. Heeft u wel een mbo-diploma op niveau 4 of hoger? Dan is het vinden van een baan het doel.

Bereken uw recht

Via de website Bereken uw recht van het Nibud kunt u makkelijk zelf berekenen of u recht heeft op tegemoetkomingen.

Geldplannen

Via de website Startpunt geldzaken kunt u geldplannen maken om bijvoorbeeld beter rond te komen of sparen voor de studie van uw kinderen.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.