Melding advies schuldenbewind

Gemeente Gouda mag de rechter adviseren over het wel of niet inzetten van schuldenbewind als maatregel voor een inwoner. Schuldenbewind betekent dat een bewindvoerder de geldzaken van de inwoner beheert. Dit is een heftige maatregel en niet altijd nodig. Soms heeft de inwoner meer aan een lichtere vorm van hulp bij geldzaken. Als dit zo is, biedt de gemeente deze hulp ook aan de inwoner aan.

Bent u bewindvoerder? Vult u dan via onderstaande knop het formulier in. Vul tijdens het doen van de melding de vragen zo compleet mogelijk in. Upload ook de bewijsstukken.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

In de volgende gevallen maakt u een melding bij de gemeente:

  • Uw cliënt woont in Gouda;
  • Uw cliënt is 18 jaar of ouder;
  • De verplichting melding adviesrecht bij schuldenbewind is opgenomen in de beschikking onderbewindstelling.

Nadat de rechter het bewind heeft uitgesproken, laat u als bewindvoerder binnen 2 weken aan de gemeente weten dat het bewind is uitgesproken. U stuurt een kopie van de beschikking en het plan van aanpak bewind naar de gemeente toe. De gemeente bekijkt deze informatie en beslist om wel of geen advies te geven. U krijgt hierover bericht van de gemeente en u hoeft tot dat moment niets te doen.

Binnen 3 maanden na de uitspraak van de rechtbank, stuurt u een kopie van de boedelbeschrijving van uw cliënt en het aanvullend plan van aanpak naar de gemeente. Binnen 4 weken krijgt u van ons een advies. Hebben wij toch te weinig informatie om een advies te geven? Dan nemen wij contact met u op. Soms is het nodig dat de gemeente in gesprek gaat met u en de inwoner. Dit kan via een telefoongesprek of tijdens een afspraak in het Huis van de Stad.

Soms blijkt dat de inzet van beschermingsbewind de juiste vorm van hulpverlening is. In dat geval laten wij u per brief weten dat wij geen bezwaar hebben tegen de voortzetting van het beschermingsbewind. Adviseren wij een lichtere vorm van hulp en raden wij schuldenbewind af? Dan sturen wij dit advies naar de rechtbank. De rechter beslist of het advies wordt overgenomen. De rechtbank maakt hiervan een beschikking en stuurt een kopie daarvan naar de gemeente.