Hulp na toeslagenaffaire

Iedereen die in de problemen is geraakt door de toeslagenaffaire, kan hulp krijgen via de gemeente. Die hulp is er voor u als ouder/verzorger, als kind van een gedupeerde ouder of als gezin. Bij hulp van de gemeente kunt u denken aan hulp op het gebied van zorg, wonen, werk en financiën.

Welke hulp u nodig heeft, bepaalt u samen met een medewerker van de gemeente.

  • Uitleg over zaken die u ingewikkeld vindt
  • Meedenken met zaken waar u zich zorgen over maakt
  • De weg wijzen naar de juiste hulp
  • Hulp om uw thuissituatie te verbeteren
  • Om werk te vinden
  • Hulp bij (psychische) gezondheidsproblemen
  • Hulp bij gesprekken met bijvoorbeeld Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UTH)
  • Hulp bij achterstallig onderhoud in en rond uw huis

De hulp wordt altijd gegeven op basis van een plan van aanpak. Daarin staan de afspraken die u samen met uw gemeente hebt gemaakt over de hulp die u nodig hebt. Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeente spullen of geld geven. Maar dat hoeft niet. Soms is andere hulp passender. Per ouder of kind kijken we naar uw persoonlijke situatie en wat nodig is om een nieuwe start te maken. De gemeente krijgt geld vanuit de Rijksoverheid  (SPUK middelen) om inwoners die slachtoffer zijn te helpen om een nieuwe start te maken. Dit doen gemeenten door inwoners door hulp op het gebied van zorg, wonen, werk of financiën aan te bieden. De gemeente krijgt geen vast bedrag per ouder of kind vanuit de Rijksoverheid.

U kunt bellen naar telefoonnummer 14 0182 of te mailen naar gemeente@gouda.nl. Een medewerker neemt dan contact met u op. U kunt de medewerker alles vragen. Zij nemen de tijd voor u.