Energietoeslag

U kunt de energietoeslag op dit moment niet meer aanvragen.

De energieprijzen blijven onzeker. Om inwoners met een lager inkomen te helpen, is er ook dit jaar extra geld beschikbaar. Dit is de energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen hebben hier recht op. De energietoeslag 2023 is eenmalig en bedoeld om u te helpen met het betalen van uw energierekening.

Er is een landelijke regeling van de overheid. Ook is er een extra regeling van de gemeente Gouda. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op 1 van de 2 regelingen. Op welke regeling u recht heeft, hangt af van uw situatie.

De gemeente maakt de energietoeslag 2023 automatisch over aan inwoners waarvan we weten dat zij hier recht op hebben. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. De energietoeslag is op 17 oktober 2023 naar hen overgemaakt. 

Let op: situaties kunnen veranderen. Wij weten niet van alle inwoners of zij (weer) recht hebben op de energietoeslag. Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt deze aanvragen via de knop op deze pagina.

De energietoeslag is een eenmalig geldbedrag. Van veel producten en diensten (energie, openbaar vervoer en boodschappen) zijn de prijzen flink gestegen. Met een lager inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er de energietoeslag. Er is een landelijke regeling van de overheid. Daarnaast zorgt gemeente Gouda voor een extra regeling. Zo zorgen we ervoor dat veel inwoners de energierekening kunnen blijven betalen.

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan uit te geven. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. Het is verstandig om dit geld dan opzij te zetten voor de hogere jaarafrekening die nog gaat komen.

Omdat de energieprijzen hoog blijven, is er een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Dit is een landelijke regeling vanuit de overheid. Helaas kan niet iedereen gebruikmaken van deze landelijke regeling. Daarom stelt de gemeente extra geld beschikbaar. Zo kunnen we meer inwoners helpen met het betalen van de energierekening.

Voor verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen geldt een vermogensgrens. Dat betekent dat u geen uitkering of toeslag krijgt wanneer uw vermogen (zoals spaargeld en beleggingen) te hoog is.

Voor de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering telt de landelijke energietoeslag niet mee als vermogen. U kunt de energietoeslag op uw bankrekening laten staan. Ook wanneer u kwijtschelding voor de lokale heffingen aanvraagt bij de BSGR telt de energietoeslag niet mee als vermogen. Kwijtschelden betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen.

Voor de extra regeling van de gemeente geldt dit niet en telt de energietoeslag wel mee als vermogen. 

Voor de landelijke regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen, zoals spaargeld en beleggingen.

Voor de extra regeling van de gemeente is er wel een maximum bedrag dat u op uw betaalrekeningen en spaarrekeningen mag hebben. Bent u alleenstaande? Dan geldt een maximum bedrag van € 6.500,-. Bent u een alleenstaande ouder of samenwonend? Dan geldt een maximum van € 10.000,- Als u de energietoeslag aanvraagt, krijgt u eerst een korte vragenlijst te zien. Daarmee bepalen we op welke regeling u recht heeft.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, ligt de energietoeslag tussen de € 500,- en € 1.300,-. Dit bedrag ontvangt u eenmalig. 

Komt u in aanmerking voor de landelijke regeling? Dan krijgt u € 1.300,-.

Komt u in aanmerking voor de gemeentelijke regeling? Dan krijgt u € 500,- als u op kamers woont, of € 750,- als u een zelfstandige woning heeft.

Er is een landelijke regeling en een extra regeling van de gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op 1 van de 2 regelingen. Op welke regeling u recht heeft, hangt af van uw situatie. Voor beide regelingen is een voorwaarde dat u in Gouda woont.

Ook als u student bent, met of zonder compensatie energiekosten vanuit DUO, heeft u misschien recht op de energietoeslag.

Met een korte vragenlijst ziet u gelijk of u recht heeft op 1 van de 2 regelingen. U start de vragenlijst via de knop ‘Aanvragen’, bovenaan deze pagina.

Er is een landelijke regeling en een extra regeling van de gemeente. Op welke regeling u recht heeft, hangt af van een aantal voorwaarden zoals uw inkomen.

Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, en een eigen energiecontract? Dan komt u in aanmerking voor de landelijke regeling. 

Komt u niet in aanmerking voor de landelijke regeling, maar voldoet u aan de onderstaande voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor de lokale regeling:

  • Uw maandelijkse energiekosten zijn hoger dan 11% van uw netto inkomen per maand (zonder vakantiegeld);
  • Uw netto inkomen per maand (zonder vakantiegeld) is maximaal 250% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Bekijk onderstaande tabel om te zien of u in aanmerking komt. De bedragen zijn afgerond.

Personen tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd

 

Uw inkomen

(Tussen 100% en 130% van de bijstandsnorm)

Maandelijkse energiekosten

(11% of meer van uw inkomen)

Uw vermogen

(Uw maximale positief saldo)

Alleenstaand

tussen € 1.156,- en € 1.503,-

Meer dan € 127,- tot € 165,-

€ 6.500,-

Alleenstaande ouder

Tussen € 1.156,- en € 1.503,-

Meer dan € 127,- tot € 165,-

€ 10.000,-

Samenwonend

Tussen € 1.651,- en € 2.146,-

Meer dan € 182,- tot € 236,-

€ 10.000,-

Personen vanaf de AOW-leeftijd

 

Uw inkomen

(Tussen 100% en 250% van de bijstandsnorm)

Maandelijkse energiekosten

(11% of meer van uw inkomen)

Uw vermogen

(Uw maximale positief saldo)

Alleenstaand

Tussen € 1.290,- en € 1.677,-

Meer dan € 142,- tot € 184,-

€ 6.500,-

Alleenstaande ouder

Tussen € 1.290,- en € 1.677,-

Meer dan € 142,- tot € 184,-

€ 10.000

Samenwonend

Tussen € 1.751,- en € 2.277,-

Meer dan € 193,- tot € 250

€ 10.000,-

Met een korte vragenlijst ziet u gelijk of u recht heeft op 1 van de 2 regelingen. U start de vragenlijst via de knop ‘Aanvragen’ bovenaan deze pagina.

U kunt de energietoeslag op dit moment niet meer aanvragen.

U kon de energietoeslag aanvragen tot 1 april 2024. U kunt de energietoeslag op dit moment niet meer aanvragen.

Wij maken de energietoeslag over op het bankrekeningnummer dat door u is opgegeven. De energietoeslag is bedoeld voor uw energierekening. Heeft u de energierekening nog niet ontvangen? Dan is het verstandig dat u de energietoeslag opzijzet. U kunt ook het bedrag dat u iedere maand voorschiet bij uw energiemaatschappij tijdelijk verhogen.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Door de vele aanvragen kan het langer dan 8 weken duren voordat wij uw aanvraag kunnen bekijken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie over de landelijke regeling en de extra regeling van de gemeente vindt u op de website overheid.nl.

Als het niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag, maar denkt u dat dit wel zo is? Ook dan kunt u ons bellen.