Energietoeslag bij laag inkomen

De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen. In 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. De regering heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Totdat dit wetsvoorstel ingaat, mogen gemeenten de energietoeslag niet uitbetalen. U kunt de energietoeslag daarom ook nog niet aanvragen. De regering denkt dat het uitbetalen en aanvragen van de energietoeslag in juli gebeurt. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de energietoeslag leest u dan op deze pagina.

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen en komt u geld tekort? Heeft u beginnende of hoge schulden? Team Schuldhulpverlening van gemeente Gouda helpt u graag.

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Op de pagina van Geldfit kunt u controleren of u een deel van de energiekosten terug kunt krijgen. Aanvragen kan nadat u de check heeft gedaan. Heeft u hierbij hulp nodig? De papierwinkel van het Sociaal Team Gouda kan u verder helpen. U kunt ons ook bellen via 14 0182, of een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl.

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1300,- netto. Van veel producten en diensten (energie, openbaar vervoer en boodschappen) zijn de prijzen flink gestegen. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. Het is verstandig om dit geld dan opzij te zetten voor de hogere jaarafrekening die nog gaat komen.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Voor de energietoeslag wordt niet gekeken naar uw vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. 

Wij maken de energietoeslag over op het bankrekeningnummer dat door u is opgegeven. De energietoeslag is bedoeld voor uw energierekening. Heeft u de energierekening nog niet ontvangen? Dan is het verstandig dat u de energietoeslag opzijzet. U kunt ook het bedrag dat u iedere maand voorschiet bij uw energiemaatschappij tijdelijk verhogen.  

Voor verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen geldt een vermogensgrens. Dat betekent dat u geen uitkering of toeslag krijgt wanneer uw vermogen (zoals spaargeld en beleggingen) te hoog is. Voor de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering telt de energietoeslag niet mee als vermogen. U kunt de energietoeslag op uw bankrekening laten staan. Ook wanneer u kwijtschelding voor de lokale heffingen aanvraagt bij de BSGR telt de energietoeslag niet mee als vermogen. Kwijtschelden betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Gouda als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in Gouda woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. De bedragen staan hieronder genoemd. Wij kijken hierbij naar uw inkomen in de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag doet. Doet u de aanvraag bijvoorbeeld in augustus, dan kijken we naar uw inkomen van de maand juli. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • In een inrichting woont of tijdelijk in een inrichting woont.
  • Een briefadres heeft.

De beleidsregels zijn aangepast. Ook studenten die in een zelfstandige woonruimte wonen en een lopend energiecontract hebben, kunnen de energietoeslag krijgen. 

U kunt de energietoeslag (2022) niet meer aanvragen. De aanvraagperiode liep tot en met 31 december 2022.  

In 2023 komt er opnieuw een energietoeslag. Wij weten nog niet wanneer u deze kunt aanvragen. Meer informatie volgt later op deze pagina.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Door de vele aanvragen die we hebben gekregen, duurt het langer dan 8 weken voordat wij uw aanvraag kunnen bekijken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

U kon de energietoeslag aanvragen tot 31 december 2022. 

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. Het college heeft op 20 september 2022 gewijzigde beleidsregels opgesteld. 

Als het niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen. Heeft u volgens de voorwaarden geen recht op de energietoeslag maar denkt u dat dit wel zo is? Ook dan kunt u ons bellen.