Energietoeslag bij laag inkomen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Het kabinet verlaagt daarom voor iedereen de energiebelasting. Om mensen met een lager inkomen extra te helpen, heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen daarom eenmalig € 1300,- om hen te helpen de energierekening te betalen.

Let op: de energietoeslag is verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Heeft u eerder de energietoeslag aangevraagd en ontvangen, dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen. U krijgt automatisch een aanvullend bedrag van € 500,- uitgekeerd. Dit gebeurt rond 1 oktober 2022. Heeft u recht op energietoeslag, maar nog geen aanvraag gedaan? Dan kunt u de energietoeslag van € 1.300,- vanaf 1 oktober 2022 aanvragen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1300,- netto. Van veel producten en diensten (energie, openbaar vervoer en boodschappen) zijn de prijzen flink gestegen. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. Het is verstandig om dit geld dan opzij te zetten voor de hogere jaarafrekening die nog gaat komen.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Voor de energietoeslag wordt niet gekeken naar uw vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. 

Wij maken de energietoeslag over op het bankrekeningnummer dat door u is opgegeven. De energietoeslag is bedoeld voor uw energierekening. Heeft u de energierekening nog niet ontvangen? Dan is het verstandig dat u de energietoeslag opzijzet. U kunt ook het bedrag dat u iedere maand voorschiet bij uw energiemaatschappij tijdelijk verhogen.  

Voor verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen geldt een vermogensgrens. Dat betekent dat u geen uitkering of toeslag krijgt wanneer uw vermogen (zoals spaargeld en beleggingen) te hoog is. Voor de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering telt de energietoeslag niet mee als vermogen. U kunt de energietoeslag op uw bankrekening laten staan. Ook wanneer u kwijtschelding voor de lokale heffingen aanvraagt bij de BSGR telt de energietoeslag niet mee als vermogen. Kwijtschelden betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Gouda als u op 1 februari 2022:

 • 21 jaar of ouder was;
 • op die datum in Gouda woonde;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. De bedragen staan hieronder genoemd. Wij kijken hierbij naar uw inkomen in de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag doet. Doet u de aanvraag bijvoorbeeld in augustus, dan kijken we naar uw inkomen van de maand juli. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.

De bedragen zijn als volgt:

 • Bent u alleenstaand of een alleenstaande ouder? En bent u 21 jaar of ouder maar heeft u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.362,-.
 • Bent u alleenstaand of een alleenstaande ouder en heeft u wel de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.515,-.
 • Woont u samen of bent u getrouwd? En bent u 21 jaar of ouder maar heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 1.945,-.
 • Woont u samen of bent u getrouwd en heeft u de AOW-leeftijd wel bereikt? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 2.052,-.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • In een inrichting woont of tijdelijk in een inrichting woont.
 • Studeert en recht heeft op studiefinanciering en jonger dan 27 jaar bent.
 • Een briefadres heeft.

U vraagt de energietoeslag digitaal aan via de knop bovenaan deze pagina.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Door de vele aanvragen die we hebben gekregen, duurt het langer dan 8 weken voordat wij uw aanvraag kunnen bekijken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

U kunt de energietoeslag aanvragen tot 31 december 2022. 

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. Het college heeft op 22 maart 2022 beleidsregels opgesteld. De beleidsregels zijn op 17 mei 2022 gewijzigd.

Als het niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen. Heeft u volgens de voorwaarden geen recht op de energietoeslag maar denkt u dat dit wel zo is? Ook dan kunt u ons bellen.