WOZ-waarde

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) bepaalt namens de gemeente elk jaar de waarde van uw woning, gebouw of grond. Dit heet de ‘waardering onroerende zaken (WOZ)’. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw woning. Wij gebruiken deze waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen.

De BSGR stelt de WOZ-waarde vast met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. Dat betekent dat de BSGR bekijkt hoeveel uw woning op die datum waard was. Daarbij kijkt de BSGR naar de verkoopprijzen van woningen in de buurt rond die datum. 

De nieuwe WOZ-waarde van uw woning ontvangt u ieder jaar in de gecombineerde aanslag eind februari. U krijgt de aanslag van de BSGR.

U kunt de WOZ-waarde van woningen in Gouda opvragen via het WOZ-waardeloket.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken bij de BSGR

Via internet en andere kanalen bieden verschillende commerciële bureaus hun diensten aan om gratis bezwaar voor u te maken tegen de WOZ-waarde. Dit is alleen helemaal niet gratis. In de video van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hieronder ziet u hoe dit precies werkt. Maakt u daarom geen bezwaar via deze bureaus, maar via de BSGR.

Op de website van de BSGR vindt u meer informatie over de WOZ.

Als u vragen heeft over de WOZ-waarde van uw woning kunt u contact opnemen met de BSGR.