Rioolheffing

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water op het riool van de gemeente afvoeren. Zie voor meer informatie de website van BSGR.