Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers (huurders) van gebouwen die geen woningen zijn, betalen OZB.

De gemeente stelt jaarlijks voor de OZB een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de OZB die u moet betalen. De aanslag voor de OZB krijgt u van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Voor meer informatie over de OZB kunt u kijken op de website van de GSGR.