Belastingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de lokale belastingen voor de gemeente Gouda. Voor al uw vragen over lokale belastingen (gemeente belastingen en waterschapsbelastingen), kunt u contact opnemen met de BSGR.

Als u de belasting niet kunt betalen, dan kunt u de BSGR vragen of u de belasting niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. Kijk voor meer informatie over kwijtschelding op de website van de BSGR