Afvalboete

Biedt u uw huisvuil verkeerd aan? Bijvoorbeeld te vroeg, te laat of naast een container? Dan kunt u een boete krijgen.

Om de stad schoon en leefbaar te houden, zijn er regels voor afval. Dat betekent dat u afval altijd in een container of vuilnisbak doet. Of dat u afval op de ophaaldag, op de juiste tijd en juiste plek op straat zet. Houdt u zich hier niet aan, dan geeft de gemeente boetes. Bij verkeerd aangeboden afval onderzoekt de gemeente wie hiervoor verantwoordelijk is. Deze persoon krijgt de boete.

  • Zet uw afval na 20.00 uur van de dag voor de ophaaldag buiten.
  • Zet uw afval uiterlijk om 7.30 uur op de ophaaldag buiten (niet later vanwege de ophaaltijden).
  • Zet uw afval in een (verzamel)container, niet erop of ernaast.
  • Zet uw afval aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats.
  • Zet uw grofvuil pas op straat nadat u een afspraak heeft gemaakt om dit op te laten halen.
  • Scheidt uw afval op de juiste manier en biedt het ook zo aan, dus bijvoorbeeld geen papier tussen het plastic.

Als u wilt weten waarvoor u de boete heeft gekregen, kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0182.

De boete is minimaal € 90,-.

Als u de boete niet in 1 keer kunt betalen, kunt u afspraken maken om de boete in delen te betalen. Bel hiervoor met telefoonnummer 14 0182 en houd de rekening bij de hand.

Als u het rekeningnummer van de gemeente niet meer kunt vinden, kunt u bellen met telefoonnummer 14 0182.

Als u het niet eens bent met de boete, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Op de pagina Bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Als u bezwaar maakt, moet u uitleggen waarom u denkt dat de boete niet terecht was. Vaak wordt in bezwaren 1 van de onderstaande redenen gegeven. U leest hieronder of uw bezwaar in die gevallen kans maakt.

De ondergrondse container ging niet open

Ook als u de ondergrondse container niet open krijgt omdat er een storing is of omdat deze vol is mag u uw afval niet op straat zetten. Uw pas is ook geschikt voor andere containers bij u in de buurt. U kunt een storing altijd melden bij Cyclus. Uw bezwaar maakt geen kans.

Ik woon nog maar net op dit adres en ben niet bekend met de regels

Elke bewoner moet de regels kennen voor het aanbieden van afval. Uw bezwaar maakt geen kans. Wilt u weten welke regels over afval in Gouda gelden? Kijk op de pagina Afval.

De afvalzak paste niet in de container

De opening van de containers is geschikt voor een afvalzak van maximaal 30 of 60 liter. U weet welke afvalzak in de container bij u in de buurt past. Als de zak te groot is om in de container te gooien mag u de zak niet op straat zetten. Verdeel het afval dan over meer zakken die wel in de container passen. Uw bezwaar maakt geen kans.

Iemand anders heeft mijn huisvuil weggegooid

Als iemand anders uw afval heeft weggegooid, moet u aantonen wie de zak op straat heeft gezet. Dat doet u door de overtreder (degene die de zak op straat heeft gezet), op te laten schrijven dat hij of zij de zak op straat heeft gezet. Dan stuurt de gemeente de rekening alsnog naar de overtreder.

Ik ben mijn afvalpas kwijt

Als u uw afvalpas kwijt bent, meldt u dit bij Cyclus. U krijgt dan van Cyclus binnen 2 werkdagen een nieuwe pas. Totdat u de nieuwe pas ontvangen heeft, bewaart u de afvalzak thuis. Uw bezwaar maakt geen kans.

Iemand ander heeft het verkeerd aangeboden afval bij mijn afval gezet

Als iemand anders het verkeerd aangeboden afval bij uw afval heeft gezet, moet u dit kunnen bewijzen. Ook moet u moet bewijzen dat u het afval in de container heeft gedaan en de container goed heeft afgesloten. Kunt u dit niet? Dan maakt uw bezwaar geen kans.

Ik was niet thuis toen het afval verkeerd werd geplaatst

Als u niet thuis was toen het afval verkeerd werd geplaatst, moet u kunnen bewijzen dat u al een tijd weg was toen wij het afval op straat zagen staan. Dat kan door bijvoorbeeld vliegtickets of hotelboeking. Maar het is dan wel belangrijk dat ook duidelijk is dat niemand van het huishouden aanwezig was, en dat uw woning ook niet werd verhuurd. Kunt u dit niet? Dan maakt uw bezwaar geen kans.

Mijn buren hebben ook hun afval naast de container geplaatst. Zij hebben geen boete gekregen.

Als wij kunnen bewijzen dat verkeerd geplaatst afval van u is, dan krijgt u een boete. Dit staat los van wat uw buren hebben gedaan. Uw bezwaar maakt geen kans.

Mijn post wordt vaak verkeerd bezorgd, het afval was dus niet van mij

Uw bezwaar maakt alleen kans als u kunt bewijzen dat de post die bij het afval zat niet bij uw bezorgd is.