Zorgverzekering met korting

Voor Gouwenaars met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ. De gemeente betaalt een deel van de kosten.

U kunt deze regeling gebruiken als u een laag inkomen heeft. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm.

Er bestaan 2 pakketten:

 • Het VGZ Gemeentepakket Compleet.
 • Het VGZ Gemeentepakket Compleet met afkoop eigen risico.

Beide pakketten zijn met een aanvullende zorgverzekering. Hiermee zijn bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie en tandartsbehandelingen voor een deel vergoed. U kunt voor deze kosten geen bijzondere bijstand aanvragen.

Hieronder staan per pakket de premies.

VGZ Gemeentepakket Compleet

 • Eigen risico in 2024: € 385,-.
 • Maandpremie (zonder korting): € 201,20.
 • Bijdrage van gemeente Gouda (korting die u van de gemeente krijgt): € 20,-.
 • Premie per maand per verzekerde: € 181,20.

Voorbeeld:

Uw jaarlijkse kosten als u uw eigen risico volledig gebruikt: 12 x € 181,20 + € 385,- eigen risico = € 2.559,40

VGZ GemeentePakket Compleet met afkoop eigen risico

 • Eigen risico in 2024: € 0,-.
 • Maandpremie (zonder korting): € 230,10.
 • Bijdrage van gemeente Gouda (korting die u van de gemeente krijgt): € 30,-.
 • Premie per maand per verzekerde: € 200,10.

Voorbeeld:

Uw jaarlijkse kosten als u uw eigen risico volledig gebruikt: 12 x € 200,10 + € 0,- eigen risico (is afgekocht)  = € 2.401,20

Als u kiest voor het VGZ GemeentePakket Compleet met afkoop eigen risico bespaart u per jaar € 158,20.

Dit is mogelijk. Heeft u hoge zorgkosten? Dan is het pakket met ‘afkoop eigen risico’ voor u aantrekkelijk. In Nederland geldt een eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder. Dit betekent in 2024 dat u € 385,- van de kosten in een jaar zelf moet betalen. Weet u al zeker dat u in 2024 meer kosten gaat maken dan deze € 385,-?  Dan is het voordelig om het pakket met ‘afkoop eigen risico’ te nemen. Hierdoor is ook de € 385,- gedekt. U kunt voor het afkopen van het eigen risico geen bijzondere bijstand krijgen. Een afspraak bij de huisarts of verloskundige valt niet onder het eigen risico.

Op de website van Gezond Verzekerd vindt u de vergoedingen van de gemeentepakketten. 

 • U bent goed verzekerd voor weinig geld.
 • De gemeente betaalt elke maand een deel van de zorgpremie.
 • Het verplicht eigen risico kan afgekocht worden. Dit is voordelig voor mensen met hoge zorgkosten.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd.
 • Met deze collectieve zorgverzekering worden veel kosten voor u vergoed die niet in de basisverzekering vallen. De gemeente geeft geen bijzondere bijstand voor aanvullende ziektekosten.
 • Er is geen medische selectie. Dit betekent dat iedereen mag meedoen. Er worden dus geen vragen over uw gezondheid gesteld.

U kunt de collectieve zorgverzekering gebruiken als:

 • U in de gemeente Gouda woont en ingeschreven staat.
 • Per maand niet meer verdient dan 130% van de bijstandsnorm (zonder vakantiegeld).
 • Uw vermogen niet meer is dan € 7.575,- als u alleenstaand bent of € 15.150,- als u alleenstaande ouder of getrouwd bent of samenwoont.
 • U verzekerd bent bij Zorgverzekeraar VGZ of vanaf 1 januari gaat verzekeren bij VGZ.
 • U geen achterstand heeft in de betaling van de maandelijkse zorgpremie en/of bent aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN).
 • U geen scholier of student bent.

Voor jongeren die niet thuis wonen en niet studeren gelden mogelijk andere voorwaarden. Bel hiervoor met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Voldoet u aan de voorwaarden die hierboven staan? Dan kunt u zich aanmelden via de website Gezond Verzekerd. Hier vindt u ook het gemeentepakket vergoedingenoverzicht. Uw gegevens worden achteraf gecontroleerd. Als blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, dan vervalt voor u de collectiviteitskorting en de korting van gemeente Gouda. 

De betaling van de zorgpremie loopt via een automatische incasso door VGZ. Als het nodig is, is inhouding en doorbetaling vanuit de uitkering ook mogelijk.

De collectieve zorgverzekering is niet verplicht want u mag zelf kiezen welke zorgverzekering u afsluit. Wel is het in Nederland verplicht om uzelf tegen ziektekosten te verzekeren met een basisverzekering.