Kinderfonds Brede School

Komt uw kind niet in aanmerking voor het kindpakket of heeft uw kind iets nodig wat niet in het kindpakket zit? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Brede School Kinderfonds.

Het Kinderfonds is een samenwerking tussen de gemeente Gouda en de Brede School en biedt materiële hulp aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. 

Het Kinderfonds is voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar in Gouda die leven in gezinnen met een laag inkomen (maximaal  130% bijstandsnorm). Het Kinderfonds is bedoeld voor kinderen die niet in aanmerking komen voor andere hulpmiddelen, zoals het kindpakket. Hierdoor kunnen zij niet meedoen aan maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten, zoals een schoolreisje of muziekles. 

Gezinnen met een hoger inkomen kunnen in bijzondere gevallen ook een aanvraag indienen bij het Kinderfonds. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld schulden of hoge ziektekosten.

U kunt een aanvraag indienen voor het Kinderfonds via de website van de Brede School

Meer informatie over het Kinderfonds vindt u via de website van de Brede School. U kunt ook bellen naar tel. (0182) 52 71 01 of mailen naar kinderfonds@bsgouda.nl.