Gratis peuteropvang voor kinderen tot 4 jaar

Uw peuter kan 2 dagdelen per week gratis naar de peuteropvang. Dit is onderdeel van het kindpakket. U kunt gratis peuteropvang voor uw peuter(s) aanvragen via het kindpakket, eventueel met andere producten uit het kindpakket.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
  • Uw inkomen moet onder 130% van de bijstandsnorm liggen.
  • De gratis peuteropvang is voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar oud.

Nadat u de gratis peuteropvang heeft aangevraagd via de knop bovenaan deze pagina, krijgt u een brief van de gemeente Gouda. Daarin staat vanaf wanneer tot wanneer uw kind naar de gratis peuteropvang kan.

Als u gratis peuteropvang krijgt, maakt de gemeente Gouda de vergoeding over naar de peuteropvang. U hoeft de vergoeding dus niet zelf over te maken naar de peuteropvang.

U hoeft de gratis peuteropvang niet jaarlijks aan te vragen. Met 1 brief kan uw kind naar de gratis peuteropvang als het 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar is.

Bekijk de adressenlijst om te zien uit welke locaties met peuteropvang u kunt kiezen.

Als het niet lukt om het online formulier in te vullen, kunt u ons bellen.