Kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffenheffing

Gemeentelijke belastingen zijn onder andere de kosten voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. Rioolheffing betaalt u voor het gebruik van het riool. Afvalstoffenheffing betaalt u voor het ophalen en verwerken van huisafval.

Heeft u te weinig geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u (voor een deel) kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. Kwijtschelding betekent dat u het niet hoeft te betalen. Of u daar recht op heeft, hangt af van uw persoonlijke, financiële situatie.

Meer informatie vindt u op de website van de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). U kunt ook bellen naar de BSGR via telefoonnummer (071) 525 62 00 of u kunt online een contactformulier invullen.