Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van huisafval. De kosten voor afvalstoffenheffing zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een vast deel en een variabel deel. Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag per jaar kan verschillen.  

Ieder huishouden in Gouda betaalt het vaste deel. Het variabele deel hangt af van het aantal keren dat u jaarlijks restafval laat ophalen of afval in de ondergrondse container doet. Het gaat om hoe vaak u afval weggooit, niet om het gewicht. Gooi dus niet elke dag een klein zakje weg als u een ondergrondse container gebruikt, maar gebruik grote zakken. Dit is goedkoper. Alle andere soorten afval kunt u zoveel aanbieden als u wilt. Het is dus de moeite waard om afval te scheiden. 

De precieze kosten voor de afvalstoffenheffing in Gouda kunt u vinden op de website van de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Het variabele deel hangt af van het aantal keren dat u jaarlijks restafval laat ophalen of afval in de ondergrondse container doet. Dit berekenen we door een chip in uw grijze container of de pas die u gebruikt voor de ondergrondse container.

Woon u in de binnenstad en maakt u gebruik van de speciale restafvalzakken? Dan betaalt u alleen het vaste tarief. Het variabele tarief betaalt u direct doordat u de speciale restafvalzakken koopt.

Op de website van Cyclus kunt u zelf zien hoe vaak u restafval heeft laten ophalen of in de ondergrondse container heeft gedaan.

Als u het niet eens bent met de aanslag afvalstoffenheffing, kunt u bezwaar maken bij de BSGR

Bij de veelgestelde vragen op de website van Cyclus vindt u meer informatie over verhuizing.