Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is 1 van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is verlengd tot 1 juli 2021. Hieronder staan de voorwaarden en leest u hoe u de regeling aanvraagt.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers, zoals zzp´ers, die door het coronavirus plotseling geen of minder inkomsten hebben. De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Een tijdelijke inkomensondersteuning. Uw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en/of;
 2. een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 

De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum dat past bij uw persoonlijke situatie. Hiermee bedoelen we of u bijvoorbeeld alleenstaand of getrouwd bent, samenwoont of jonger dan 27 jaar bent. De lening voor bedrijfskapitaal is voor maximaal 3 jaar en is per bedrijf of zelfstandig beroep maximaal € 10.157,- tegen een rente van 2%.

De regeling ging in per 1 maart 2020 (Tozo 1), werd verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2), werd opnieuw verlengd tot 1 april 2021 (Tozo 3) en is nog een keer verlengd tot 1 juli 2021 (Tozo 4).

Het kabinet heeft de Tozo verlengd omdat de gevolgen van de coronacrisis na 1 april 2021 niet voor iedereen voorbij waren. Misschien is dit voor u ook zo en duurt het langer voordat u weer genoeg inkomsten heeft. De verlenging van de Tozo is bedoeld om u (financiële) ondersteuning te bieden en extra tijd te geven. Hierdoor kunt u nadenken over de toekomst. Misschien kunt u bijvoorbeeld uw bedrijf of beroep aanpassen aan de situatie van dit moment. Of misschien is het beter om ander werk te doen, als zelfstandige of in loondienst.

Ontving u een uitkering vanuit Tozo 3? Dan kunt u een verlenging aanvragen. Dat is Tozo 4. Heeft u de Tozo niet eerder gebruikt? Ook dan kunt u Tozo 4 aanvragen. De voorwaarden zijn niet gewijzigd ten opzichte van Tozo 3.

Hieronder staan de 3 voorwaarden voor Tozo 4. Daarna geven we per voorwaarde aan waar uw situatie nog meer aan moet voldoen.

 1. U bent zelfstandig ondernemer en woont in Gouda. Hierbij geldt ook:
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf. Zo bent u bijvoorbeeld ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft in 2019 het urencriterium gehaald. Dit betekent dat u in dat jaar minimaal 1225 uur aan werkzaamheden voor uw eigen bedrijf of als zelfstandige (zzp´er) heeft uitgevoerd. Bent u na 1 januari 2019 gestart met uw onderneming? Dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) en indiening van de aanvraag gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Let op: uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee.
 1. U heeft door de coronacrisis financiële problemen. Uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm en/of u heeft liquiditeitsproblemen. Hierbij geldt ook:
 • U heeft voor de kalendermaanden waar uw aanvraag over gaat, een inkomen dat lager is dan de bijstandsnorm en/of u heeft een liquiditeitsprobleem. Let op: het gaat hier om uw gezinsinkomen. Dit betekent het inkomen van u en uw partner, als u een partner heeft. In de meeste situaties is de bijstandsnorm € 1.500,- per maand. Of dit voor u zo is, hangt van uw leefsituatie af. Hiermee bedoelen we of u bijvoorbeeld alleenstaand bent of getrouwd bent en wat uw leeftijd is. Voor jongeren onder 21 jaar en voor partners met een AOW gelden andere bedragen. Bekijk voor meer informatie de pagina over de geldende bijstandsnormen van de Rijksoverheid.
 1. U heeft geen uitstel van betaling of faillissement aangevraagd. Hierbij geldt ook:

  Voor de lening bedrijfskapitaal verklaart u dat u geen uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen. Het gaat hierbij om uzelf, uw onderneming of 1 van de vennoten waarmee u samenwerkt. Is dit wel zo? Dan heeft u geen recht op de Tozo. U kunt in totaal maximaal € 10.157,- lenen. Heeft u bijvoorbeeld binnen Tozo 1, 2 en 3  € 7.500 geleend? Dan kunt u binnen Tozo 4 nog extra lenen tot  € 10.157.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of doe de check op www.krijgiktozo.nl

Misschien heeft u volgens de Participatiewet recht op een bijstandsuitkering. Kijk voor meer informatie op de pagina Uitkering.

Als u Tozo 3 ontving, moet u een nieuwe aanvraag doen voor Tozo 4. Dit komt doordat uw situatie in de tussentijd misschien is veranderd. Daarom bekijkt de gemeente opnieuw of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Het is belangrijk dat u het formulier helemaal invult en de gevraagde bewijsstukken aanlevert. Heeft u eerder Tozo ontvangen? Dan kunnen sommige gegevens al voor u zijn ingevuld. U hoeft dan niet alles opnieuw te doen. Controleer in dat geval de gegevens en pas deze aan als dit nodig is. U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen tot maximaal 1 juli 2021. 

Dit is mogelijk. In tegenstelling tot Tozo 1 en 2 kunt u Tozo 4 net als Tozo 3 niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In april 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 aanvragen;
 • Vanaf 1 mei 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 mei 2021 kunt u dus aanvragen vanaf 1 april 2021. En op 15 juni 2021 kunt u dus aanvragen vanaf 1 mei 2021.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de Tozo vindt u op de website van de Rijksoverheid of bij het coronaloket van de Kamer Van Koophandel. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via gemeente@gouda.nl of telefoonnummer 14 0182.