Tijdelijke ontheffing openingstijden en schenktijden vereniging of stichting

Wilt u op sommige dagen langer openblijven dan dat in uw exploitatievergunning staat en wilt u tijdens de extra openingstijden alcohol schenken? Dan moet u 2 ontheffingen aanvragen. U vraagt een ontheffing aan voor het langer openblijven en voor het schenken van alcohol op een later tijdstip dan dat u normaal gesproken doet.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Een tijdelijke ontheffing geldt tot uiterlijk 1.30 in de nacht. Dit mag alleen voor een bijzondere gelegenheid zoals een feest. Zonder tijdelijke ontheffing mag u volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV) tot uiterlijk middernacht open zijn of tot het tijdstip dat in uw exploitatievergunning staat.

U mag (zwak-)alcoholische dranken schenken binnen de schenktijden die gelden voor uw inrichting. Voor een bijzondere gelegenheid kunt u een ontheffing aanvragen van deze schenktijden tot uiterlijk 1.30 in de nacht. U vraagt dan tegelijkertijd een ontheffing aan om langer open te blijven.

U kunt maximaal 12 keer per jaar een ontheffing van openings- en schenktijden krijgen. U kunt de ontheffing niet vaker dan 2 keer per maand krijgen. Deze regel is er om oneerlijke concurrentie met horecabedrijven te voorkomen.

U kunt de ontheffingen in de volgende gevallen aanvragen:

  • Voor feesten die te maken hebben met de activiteiten van uw vereniging of stichting. Voorbeelden hiervan zijn een jubileumfeest of een feest voor de afsluiting van een seizoen.
  • Voor bijeenkomsten van persoonlijke aard; bijvoorbeeld een verjaardagsfeest van 1 van de leden.
  • Voor bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet direct bij de activiteiten van de vereniging of stichting betrokken zijn.
  • Uw vereniging of stichting heeft een geldige exploitatievergunning en een geldige alcoholvergunning.
  • U houdt zich tijdens de ontheffing aan de regels uit de vergunningen.
  • U doet een aanvraag minimaal 3 weken vóór de activiteit.
  • U maakt geen reclame voor bijeenkomsten van persoonlijke aard. Een voorbeeld hiervan is een verjaardag van 1 van de leden.
  • Een tijdelijke ontheffing voor de openingstijden kost € 8,40.
  • Een tijdelijke ontheffing voor de schenktijden kost € 8,40.

Als u beide ontheffingen aanvraagt kost dit € 16,80.

U start de aanvraag met de knop bovenaan deze pagina. U heeft hier eHerkenning of DigiD voor nodig.

Als het niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.