Ontheffing openingstijden winkel

De winkels in Gouda mogen op bepaalde tijden open zijn. Als u uw winkel buiten deze tijden wilt openen, kunt u een ontheffing aanvragen.

In de Winkeltijdenwet staat dat winkels open mogen van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur. Voor de aangewezen koopzon- en feestdagen geldt dat winkels tot 18.00 uur open mogen.

U kunt een ontheffing aanvragen via gemeente@gouda.nl.

Het aanvragen van een ontheffing kost: € 21,95.