Ondernemersfonds

In Gouda is er een Ondernemersfonds. Dit is een fonds voor en door ondernemers. Vanuit het Ondernemersfonds worden plannen van georganiseerde ondernemers betaald. Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van een bedrijventerrein of de feestverlichting in een winkelcentrum.

Alle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden in Gouda betalen een opslag op hun Onroerendezaakbelasting. Deze opslag is 7%. De gemeente betaalt deze opslag als subsidie aan het Ondernemersfonds. Gouda is opgedeeld in 12 gebieden en 2 sectoren. Ieder gebied en iedere sector krijgt ieder jaar een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de ondernemers uit dat gebied of die sector hebben betaald. Zo komt het geld weer ten goede aan de ondernemer. Als groep ondernemers kunt u een aanvraag doen om een gedeelte van het geld te gebruiken voor een plan dat u heeft. Dat heet trekkingsrecht.

Vragen over het Ondernemersfonds kunt u stellen aan de Stichting OndernemersFonds Gouda. Kijk voor meer informatie op de website van het Ondernemersfonds