Folders, flyers en samples uitdelen

U heeft geen vergunning of ontheffing nodig om folders, flyers of samples uit te delen. Wel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uiteraard houdt u zich tijdens het uitdelen van folders, flyers of samples aan de richtlijnen van de regering, de adviezen van het RIVM en de regels van de Veiligheidsregio Holland-Midden tegen het coronavirus.

Bij het uitdelen gelden onderstaande voorwaarden:

  • U volgt alle aanwijzingen en bevelen van de politie en het stadstoezicht op in het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • U staat voetgangers niet in de weg.
  • U ruimt zelf meteen achtergebleven of weggegooide folders, flyers of samples op of laat dit opruimen. Dat geldt ook voor verpakkingen van folders, flyers of samples. Het gaat dan om de weg of een andere openbare plek in de omgeving van de plaats waar u de folders, flyers of samples uitdeelt. Als de gemeente dit moet opruimen, dan moet u hiervoor betalen. Zie hiervoor artikel 20 in de Afvalstoffenverordening.
  • U neemt geen standplaats in.
  • U verspreid tijdens de markt op het marktterrein geen gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen van godsdienstige, politieke of andere propaganda.

Als u folders, flyers of samples wilt uitdelen bij een evenement, dan raden wij u aan om contact te zoeken met de organisator. Als u dit wilt doen binnen een overdekt winkelcentrum, dan heeft u toestemming van de eigenaar van het winkelcentrum nodig.