Exploitatievergunning horeca

Om een horecabedrijf in Gouda te beginnen moet u een exploitatievergunning hebben. Als u alcohol wilt schenken heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Deze vraagt u samen met de exploitatievergunning aan. Zonder een exploitatievergunning mag u uw horeca-inrichting niet openen en exploiteren.

U moet een Verklaring Omtrent Gedrag hebben. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Wilt u meer weten over de eisen en weigeringsgronden? Neem dan contact op met de gemeente.

De vergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting, dan moet u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen. Een exploitatievergunning is persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan iemand anders.

De vergunning kost € 461,10.

Om een exploitatievergunning horecabedrijf aan te vragen moet u het volgende formulier invullen:

De drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek gehouden.

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan besloten worden om de aanvragen te weigeren. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan er een advies aangevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob. Voorafgaand aan een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob wordt de aanvraag voorgelegd aan het Regionaal informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Het vragenformulier Wet Bibob en de in te dienen stukken worden in het intakegesprek doorgenomen.