De gemeente als klant

Gaat uw bedrijf voor de gemeente werken? De gemeente heeft veel opdrachten, van het aanleggen van een weg tot het installeren van koffiemachines in het Huis van de Stad. Om er zeker van te zijn dat de gemeente de beste verkoper kiest zijn er afspraken gemaakt over het inkopen van werken, leveringen en diensten. 

Hieronder de nieuwe en de vorige inkoopvoorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden nieuwe en recente opdrachten
Algemene inkoopvoorwaarden diensten oude en lopende opdrachten
Algemene inkoopvoorwaarden leveringen oude en lopende opdrachten

De gemeente heeft andere afspraken voor het inkopen van werken dan voor het inkopen van leveringen en diensten.

Werken zijn opdrachten met een aannemer, voor bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of het bouwen van een parkeergarage. Een levering gaat over spullen, zoals papier en pennen, meubels, machines, computers en software. Diensten zijn alle andere opdrachten, zoals een specialist die een advies geeft of iemand die tijdelijk voor de gemeente werkt.

Als de gemeente een opdracht heeft dan schrijft ze deze opdracht op en vraagt ze bedrijven om zich in te schrijven voor deze opdracht. Dat wordt een aanbesteding genoemd.

In de aanbesteding schrijft de gemeente duidelijk op wat de opdracht is, of er eisen zijn en welke bedrijven een aanbieding kunnen doen voor de opdracht.

De gemeente kiest per opdracht welke afspraken er gemaakt worden. Deze keuze wordt vooral bepaald door de kosten van de opdracht. In de tabel kunt u de 4 keuzes zien.

Procedure aanbesteding

Opdrachtwaarde werken

Opdrachtwaarde dienst/levering

Enkelvoudige aanbesteding

Minder dan € 50.000,-

Minder dan € 30.000,-

Meervoudig aanbesteding

Tussen € 50.000,- en € 500.000,-

Tussen € 30.000,- € 120.000,-

Nationale aanbesteding

Tussen € 500.000,- en de Europese drempelwaarde

Tussen € 120.000 en de Europese drempelwaarde

Europese aanbesteding

Meer dan de Europese drempelwaarde

Meer dan de Europese drempelwaarde

Bij enkelvoudige aanbestedingen wordt 1 bedrijf gevraagd om een aanbieding te doen voor een opdracht. Bij de meervoudige aanbestedingen worden meerdere bedrijven gevraagd om een aanbieding te doen en kan de gemeente de beste aanbieding kiezen. Nationale en Europese aanbestedingen worden door de gemeente bekend gemaakt door ze op Tenderned te plaatsen. Daardoor kunnen alle bedrijven een aanbieding doen voor de opdracht. 

In de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Gouda kunt u lezen welke andere afspraken er zijn voor aanbestedingen.

Als u bedrijf zich inschrijft voor een aanbesteding van de gemeente dan is social return een eis.

Met social return geeft u werkzoekenden de kans om bij uw bedrijf kennis en werkervaring op te doen, waardoor zij een betere kans maken op een baan. 

In een aanbesteding maken de gemeente en uw bedrijf afspraken over hoe u zorgt voor extra banen en hulp kunt geven aan mensen die werk zoeken.

U vindt meer informatie op de pagina social return in aanbestedingen.

Neemt u voor vragen over aanbestedingen contact op met de afdeling inkoop door te bellen met 14 0182 of door een e-mail te sturen naar: gemeente@gouda.nl.