Compensatie precario terrassen en uitstallingen

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor Goudse ondernemers. Om hen tegemoet te komen, hoeft er in 2020 en 2021 geen precariobelasting (precario) betaald te worden voor het hebben van terrassen (horeca) en uitstallingen (detailhandel). Precario is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.