Bibob-onderzoek

De gemeente mag uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u een exploitatie- of een alcoholvergunning aanvraagt. Dit wordt gedaan met een Bibob-onderzoek. Tijdens dit onderzoek, bepaalt de gemeente of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Het Bibob-onderzoek is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Als een overheidsinstantie (bijvoorbeeld de gemeente) vermoedt dat uw bedrijf zich bezighoudt met criminele activiteiten, dan kan zij de vergunning weigeren of intrekken. De gemeente kijkt naar uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Als de gemeente na het eigen Bibob-onderzoek nog twijfelt over de integriteit van uw onderneming, dan vraagt de gemeente een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. Dat is een uitgebreider onderzoek. Voordat dit onderzoek begint, krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Een Bibob-onderzoek wordt bij elke aanvraag van een exploitatievergunning en/of een alcoholvergunning uitgevoerd.

 • Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting.
 • Ondernemingsplan.
 • Aandeelhoudersregister bij een BV.
 • Vennootschapsakte bij een VOF of CV.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart).
 • Aandeelhoudersregister in geval van een BV.
 • Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV.
 • Inkomsten gegevens over de laatste 3 jaar (jaarstukken voor ondernemers en jaaropgaven in andere gevallen alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie (als dit voor uw situatie geldt).
 • Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt (rekeningafschriften en dergelijke.
 • Per financier/financiering een kopie van de financiële overeenkomst en een bewijs dat het geleende bedrag is gestort.
 • Per schuldsituatie een schuldovereenkomst.
 • Bewijsstukken waaruit de (hoogte van de) schuld blijkt (rekeningen, aanslagen en dergelijke).
 • Bij overname van de onderneming: een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming en een kopie van het betalingsbewijs van de overname.
 • Een huurovereenkomst met de eigenaar van het pand (inclusief afschriften van betaling huurpenningen) of een kopie koopakte, hypotheekakte of leenovereenkomst van het pand.
 • Een inventarislijst.

Houd er rekening mee dat naar aanleiding van de aangeleverde stukken andere stukken kunnen worden opgevraagd.

U betaalt alleen kosten voor de aanvraag van de alcoholvergunning of de exploitatievergunning. Het Bibob-onderzoek is gratis.