Bedrijf vestigen in Gouda

Gouda is een aantrekkelijke stad om in te ondernemen. De stad ligt aan de A12/A20 midden in het Groene Hart dichtbij Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In het centrum is het verleden nog goed zichtbaar en er is veel energie in de stad. Gouda heeft een centrumfunctie voor gemeenten in de buurt en een diverse economie met veel mkb-bedrijven. De clusters ICT, (financiële) dienstverlening, maakindustrie en zorg en welzijn zorgen voor veel banen. 

Gouda heeft 5 bedrijventerreinen:

  • Goudse Poort
  • Gouwe Spoor
  • Kromme Gouwe
  • Gouwestroom
  • Hollandsche IJssel, die bestaat uit de  locaties Schielandse Hoge Zeedijk en Stolwijkersluis

De bedrijventerreinen zorgen voor een belangrijk deel van het aantal banen in Gouda. De bedrijventerreinen hebben allemaal een verschillend karakter. Zo zijn op de Goudse Poort veel kantoren op het gebied van dienstverlening en is op Kromme Gouwe veel maakindustrie aanwezig.

Bedrijventerreinen in Gouda met in het noordwesten Gouwe Park, in het noorden Goudse Poort, daaronder de Spoorzone, Gouwespoor en Kromme Gouwe. In het zuiden Gouwestroom en in het zuidoosten Schielands Hoge Zeedijk en Stolwijkersluis.

De gemeente werkt samen met Gouda Onderneemt aan een aantrekkelijke stad voor ondernemers met een levendig vestigingsklimaat. Dit doen we door acties met elkaar af te spreken. Deze acties zijn benoemd in de Economische Agenda Gouda 2021 – 2024.

In de Economische Agenda staan 3 hoofdopgaven centraal die belangrijk zijn voor ondernemers in Gouda. We zien uitdagingen maar ook kansen om het Goudse vestigingsklimaat nog beter te maken samen met ondernemers, scholen en de regio.

  1. We werken aan ruimte om te ondernemen en ontwikkelen, te wonen en werken, in een sterke stad als onderdeel van een regio die steeds in beweging is.
  2. Samen zien we nieuwe kansen en oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
  3. We ondersteunen werkgevers zodat hun huidige en toekomstige medewerkers een leven lang beschikken over de gevraagde competenties en skills van de 21e eeuw.

In de Economische Agenda hebben we verschillende actiepunten per thema beschreven. Zo gaan we concreet aan de slag met de bedrijventerreinen en de binnenstad. Maar ook met het ondersteunen van nieuw ondernemerschap voor jongeren en informeren over cybercriminaliteit.

We werken samen met het bedrijfsleven en het onderwijs om innovatieve oplossingen te bedenken en gebruiken voor maatschappelijke vraagstukken zoals bodemdaling, de energietransitie en in vernieuwende logistiek. Het opleiden van personeel, begeleiden van studenten en werkzoekenden zijn ook belangrijke actiepunten.

Als u een vraag heeft over ondernemen in Gouda kunt u de gemeente een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen op telefoonnummer 14 0182.

U kunt ook kijken op de website van Gouda Onderneemt.