Voorstel nieuwe straatnaam

De Commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen van nieuwe wijken, buurten, parken, straten, pleinen en paden, maar ook bruggen, tunnels en viaducten. 

Heeft u een suggestie voor een straatnaam? Mail dan naar de secretaris van de commissie naamgeving via bag@gouda.nl.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de nieuwe straatnamen vast. Voordat dit gebeurt, vraagt het college advies aan de Commissie naamgeving.

Bij nieuwbouw of vernieuwing bedenkt het college meestal de straatnamen. Maar u kunt ook een voorstel doen, bijvoorbeeld voor een onderwerp voor de straten in een nieuwe wijk. Of u kunt een naam voorstellen voor een straat, plein of park die nog geen naam heeft. 

Heeft u een voorstel voor een straatnaam? Neem contact op via telefoonnummer 14 0182. Of mail uw voorstel naar de secretaris van de commissie naamgeving via bag@gouda.nl.

Bij het bedenken van een nieuwe straatnaam zijn er meerdere spelregels. Zo houden we bij het bepalen van een nieuwe straatnaam rekening met al bestaande namen en het onderwerp van de straatnamen in de wijk of buurt.

De voorwaarden zijn:

  1. Een straat, park of plein, maar ook een brug, tunnel of viaduct krijgt niet de naam van een levend persoon. Alleen de namen van leden van het Koninklijk Huis kunnen wel gebruikt worden als zij nog leven.
  2. De naam van een overleden persoon wordt pas 10 jaar na het overlijden gebruikt. Dit om zeker te weten dat er geen onverwachte informatie komt. Familie van de overleden persoon moet altijd toestemming geven voor het gebruiken van de naam.
  3. De spelling van de naam is makkelijk. De klanken en woorden moeten goed uit te spreken zijn en bij elkaar passen.
  4. Buitenlandse woorden worden zo weinig mogelijk gebruikt. Dit om te voorkomen dat de naam niet goed wordt uitgesproken.
  5. Namen die erg lijken op al bestaande namen worden zo weinig mogelijk gebruikt.
  6. Getallen worden niet gebruikt, zodat ze niet door war kunnen worden gehaald met het huisnummer.
  7. Namen die langer zijn dan 24 letters worden zo weinig mogelijk gebruikt. Als een naam toch langer is dan 24 letters dan wordt de, vooraf gemaakte, afkorting gebruikt.
  8. Bij nieuwbouw of vernieuwing wordt er een onderwerp gekozen voor de straten in de nieuwe wijk of buurt. Alle namen van de straten, parken en pleinen in de wijk passen bij dit onderwerp.
  9. Als er in een wijk nieuwe straten komen, dan sluiten de nieuwe namen aan bij het bestaande onderwerp van de wijk of buurt.
  10. Omdat het veranderen van een straatnaam heel duur kan zijn, wordt dit zo weinig mogelijk gedaan. Als een straatnaam toch wordt veranderd dan vraagt de gemeente eerst of iedereen het er mee eens is. Het duurt 9 maanden tot 1 jaar voordat de naam wordt veranderd. Zodat iedereen de tijd heeft om het nieuwe adres door te geven.