Vergunning gebruik openbare grond

Gaat u gebruikmaken van de openbare grond om bijvoorbeeld een steiger of hijskraan te plaatsen? Dan moet u in sommige gevallen een vergunning aanvragen. In sommige gevallen is het doen van een melding genoeg.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

U maakt een melding als u tijdelijk een container, bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie plaatst die u nodig heeft voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit of tijdelijke werkzaamheden in de grond-, weg- of waterbouw.

Let op, u moet zich wel houden aan de eisen die de gemeente stelt in de Regeling fysieke leefomgeving Gouda (hoofdstuk 2).

Als u andere voorwerpen op openbare grond wilt plaatsen dan die staan genoemd bij Wat kan ik melden? heeft u een vergunning nodig. Voorbeeld: kunstobjecten, kerstbomen, tenten, borden, vlaggen, banners en potten.

Een melding maakt u minimaal 2 weken van te voren op de pagina melding gebruik openbare grond. Een vergunning moet u minimaal 8 weken van te voren aanvragen met de knop bovenaan deze pagina. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt daar over een besluit.

Als het verkeer of voetgangers worden gehinderd door het voorwerp dat u wilt plaatsen moet u toestemming vragen om een voetpad, rijbaan, fietspad of parkeervakken tijdelijk af te sluiten. Hier moet u toestemming voor aanvragen op de pagina aanvraag verkeersmaatregeling.

Als u een voorwerp moet vastzetten in de grond is het soms verplicht een KLIC-melding te doen. U ontvangt daarmee informatie over kabels die in de grond liggen. Wij adviseren altijd een KLIC-melding te doen als u iets in de grond gaat bevestigen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

U vraagt een vergunning gebruik openbare grond digitaal aan via de knoppen bovenaan de pagina. 

Als het niet lukt om het formulier online in te vullen, kunt u ons bellen.