Ontheffing geluid

Voor (bouw)werkzaamheden of feesten die geluidshinder geven voor omwonenden of de omgeving heeft u een ontheffing geluid nodig.

Werk aan de weg en (ver)bouwen geeft vaak geluidsoverlast. De initiatiefnemer kan voor deze werkzaamheden een ontheffing aanvragen bij de ODMH op grond van de APV en/of het Bouwbesluit.

Wilt u een feest organiseren op het terrein van een bedrijf of (sport)vereniging waarbij het feest meer geluid maakt dan het bedrijf normaal gesproken doet? Dan kunt u hiervoor ruimere geluidsnormen krijgen door een melding te doen bij de ODMH.

Wilt u een feest organiseren op straat of in de openbare ruimte? Dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. De gemeente stelt onder andere eisen aan de hoeveelheid geluid die mag worden gemaakt. Deze voorschriften staan in de evenementenvergunning of meldingsvoorwaarden. U hoeft dan niet apart een ontheffing geluid aan te vragen.