Rioolaansluiting

De gemeente verzorgt een aansluitpunt voor uw aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Als u een nieuwe aansluiting op het riool wilt hebben, vraagt u dit aan bij de gemeente. Dit doet u ook als u een bestaande aansluiting wilt wijzigen. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.

Aanvraagformulier (pdf) downloaden

Er zijn meerdere soorten afvalwater die u kunt lozen op het gemeentelijk riool. Per soort afvalwater moet u een aparte aansluiting op de perceelgrens aanbieden. Afhankelijk van uw situatie heeft u 1 of meerdere aansluitingen nodig om uw afvalwater af te voeren. Meestal gaat het om de afvoer van hemelwater en vuilwater.

U bent verantwoordelijk voor de aanleg, de instandhouding en goed beheer van het particuliere deel van de rioolaansluiting. Wilt u met meerdere mensen via één verzamelleiding een rioolaansluiting? Dan bent u hier samen voor verantwoordelijk.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, de instandhouding en goed beheer van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. U mag geen werkzaamheden doen aan het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting. Uitzonderingen zijn:

  • het maken van de aansluiting op de ontstoppingsvoorziening en
  • het onderzoeken, schoonmaken of ontstoppen van het particuliere deel via deze ontstoppingsvoorziening.

U betaalt legeskosten en aanlegkosten.

De legeskosten zijn € 122,70.

De aanlegkosten bestaan uit kosten van de gemeente voor voorbereiding, administratie, toezicht, arbeidskosten van de aannemer, inzet materieel en materialen. De gemeente maakt op basis van de situatie een ontwerp van de rioolaansluiting. Hieruit volgen de aanlegkosten.