Huisregels

Hieronder leest u onze huisregels in het Huis van de Stad en op sociale media.

Huisregels Huis van de Stad

Om het verblijf in het Huis van de Stad voor bezoekers en medewerkers zo aangenaam en veilig mogelijk te houden, gelden er een aantal huisregels. Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis. Meld dit aan (uw contactpersoon) via (telefoonnummer) en maak een nieuwe afspraak. Wij werken alleen op afspraak/uitnodiging. Wilt u zich bij binnenkomst in het Huis van de Stad melden bij de gastvrouw?

Respect

We gaan respectvol met elkaar om. Respecteer gemeentelijke en andermans eigendommen.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van medewerkers of beveiligers direct op.

Dieren

Hulphonden zijn welkom. Andere (huis)dieren blijven buiten.

Eten en drinken

Meegebracht eten en drinken mag u niet in de publieksruimten eten of drinken.

Hinderlijk/agressief gedrag

Schelden, spugen, schreeuwen, discriminerende taal, bedreiging of fysiek geweld accepteren wij niet.

Overlast

Voorkom onnodig lawaai en overlast. Wij vragen u uw mobiele telefoon niet te gebruiken. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen geen overlast geven aan andere bezoekers en medewerkers.

Gevaarlijke voorwerpen

Het dragen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is verboden.

Gezichtsbedekkende kleding

Het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn, is niet toegestaan in het Huis van de Stad.

Roken, alcohol en drugs

Het Huis van de Stad is een rookvrij gebouw. Het gebruik van drugs en/of alcohol of het onder invloed hiervan zijn, is niet toegestaan.

Beeld- en geluidopnamen

Voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers bent u verplicht vooraf toestemming te vragen als u een foto, film of geluidsopname wilt maken. Wij maken beeld- en/of geluidsopnamen voor uw en onze veiligheid.

We melden en registeren ieder incident. Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen wij u een maatregel of sanctie opleggen. Zo nodig schakelen wij de politie in en doen wij aangifte.

Door u aan bovenstaande regels te houden, draagt u bij aan de veiligheid van uzelf, andere bezoekers en de medewerkers in het Huis van de Stad. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bekijk ook ons agressieprotocol.

Huisregels sociale media

Wij gaan via sociale media graag met u in gesprek. We hebben wel een aantal huisregels voor onze sociale mediakanalen:

  • Behandel elkaar met respect en blijf vriendelijk. Gebruik geen scheldwoorden.
  • Plaats geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie.
  • Plaats geen reclames, advertenties, aanbiedingen of spam.
  • Wij gaan op sociale media niet in op persoonlijke vragen of zaken. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bel ons op telefoonnummer 14 0182.

Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen wij uw bericht verwijderen. Als we merken dat u zich meerdere keren niet houdt aan bovenstaande regels, kunnen we uw account blokkeren.

Privacy

Wij adviseren u om geen persoonlijke informatie openbaar via sociale media of via WhatsApp met de gemeente Gouda te delen. Bijvoorbeeld: uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer of inloggegevens. We kunnen besluiten om berichten met persoonlijke gegevens te verwijderen. Wilt u persoonlijke informatie met ons delen, bel ons dan op telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Pers

Wij reageren via sociale media niet op persvragen. Journalisten kunnen rechtstreeks contact opnemen met persvoorlichting via communicatie@gouda.nl of (0182) 58 91 91.