Huisregels Huis van de Stad

Om het verblijf in het Huis van de Stad voor bezoekers en medewerkers zo aangenaam en veilig mogelijk te houden, gelden er een aantal huisregels. Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis. Meld dit aan (uw contactpersoon) via (telefoonnummer) en maak een nieuwe afspraak. Wij werken alleen op afspraak/uitnodiging. Wilt u zich bij binnenkomst in het Huis van de Stad melden bij de gastvrouw?

Respect

We gaan respectvol met elkaar om. Respecteer gemeentelijke en andermans eigendommen.

Aanwijzingen

Volg de aanwijzingen van medewerkers of beveiligers direct op

Dieren

Hulphonden zijn welkom. Andere (huis-)dieren blijven buiten.

Eten en drinken

Meegebracht eten en drinken mag u niet in de publieksruimten eten of drinken.

Hinderlijk/agressief gedrag

Schelden, spugen, schreeuwen, discriminerende taal, bedreiging of fysiek geweld accepteren wij niet.

Overlast

Voorkom onnodig lawaai en overlast. Wij vragen u uw mobiele telefoon niet te gebruiken. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen geen overlast geven aan andere bezoekers en medewerkers.

Gevaarlijke voorwerpen

Het dragen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is verboden.

Gezichtsbedekkende kleding

Het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn, is niet toegestaan in het Huis van de Stad.

Roken, alcohol en drugs

Het Huis van de Stad is een rookvrij gebouw. Het gebruik van drugs en/of alcohol of het onder invloed hiervan zijn, is niet toegestaan.

Beeld- en geluidopnamen

Voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers bent u verplicht vooraf toestemming te vragen als u een foto, film of geluidsopname wilt maken. Wij maken beeld- en/of geluidsopnamen voor uw en onze veiligheid.

We melden en registeren ieder incident. Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen wij u een maatregel of sanctie opleggen. Zo nodig schakelen wij de politie in en doen wij aangifte.

Door u aan bovenstaande regels te houden, draagt u bij aan de veiligheid van uzelf, andere bezoekers en de medewerkers in het Huis van de Stad. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bekijk ook ons agressieprotocol.