Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen plaats. Het voorlopige opkomstpercentage was 59,37%. Hieronder vindt u de voorlopige uitslagen.

Provinciale Statenverkiezingen

Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van Gouda per partij.

LijstnummerPartijPercentage 2023Percentage 2019
1Forum voor Democratie3%13,51%
2VVD9,6%11,77%
3GroenLinks12,09%12,12%
4D668,5%9,35%
5Partij van de Arbeid7,9%8,73%
6CDA5,2%6,56%
7PVV5,4%5,87%
8ChristenUnie8,4%9,96%
950Plus2,7%4,06%
10Partij voor de Dieren6%4,83%
11SP3,5%4,23%
12SGP6,2%5,43%
13DENK0,7%2,27%
14GOUD0,6%
15JA214,3%
16AWP voor water, klimaat en natuur0,9%
17Volt3,1%
18Belang van Nederland0,7%
19BBB10,4%

Kiesgerechtigden: 56.470
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 33.357, waarvan 2.950 volmachten
Blanco stemmen: 98
Ongeldige stemmen: 92

Er is vaak een klein verschil tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal aangetroffen stembiljetten. Bij deze verkiezingen is dat 17 stembiljetten.

Waterschapsverkiezingen – Hoogheemraadschap Rijnland

Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de waterschapverkiezingen van het Hoogheemraadschap Rijnland van Gouda per partij.

LijstnummerPartijPercentage 2023Percentage 2019
1VVD8,46%13,41%
2Partij van de Arbeid13,83%14,73%
3Water Natuurlijk14,30%14,34%
4CDA5,71%12,22%
5Partij voor de Dieren11,86%12,45%
650Plus3,06%7,75%
7ChristenUnie-SGP13,58%14,8%
8AWP voor water, klimaat en natuur6,66%9,07%
9GOUD1,10%
10BBB12,96%
11JA213,66%
12Ondernemend Water1,77%
13Belang van Nederland1,85%

Kiesgerechtigden: 58.126
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 31.998, waarvan 2.794 volmachten
Blanco stemmen: 282
Ongeldige stemmen: 107

Er is vaak een klein verschil tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal aangetroffen stembiljetten. Bij deze verkiezingen is dat 3 stembiljetten.

Waterschapsverkiezingen – Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de waterschapverkiezingen van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard van Gouda per partij.

LijstnummerPartijPercentage 2023Percentage 2019
1Water Natuurlijk17,4%24,8%
2VVD14,3%19,43%
3Partij van de Arbeid8,1%14,75%
450Plus2,0%10,74%
5SGP-ChristenUnie10,4%9,97%
6CDA6,1%7,62%
7Ons-Platteland1,7%6,75%
8AWP voor water, klimaat en natuur12,4%5,95%
9Partij voor de Dieren9,2%
10Belang van Nederland2,0%
11BBB9,2%
12JA214,4%
13GOUD2,6%

Kiesgerechtigden: 2.688
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 1.334, waarvan 135 volmachten
Blanco stemmen: 8
Ongeldige stemmen: 0

Er is vaak een klein verschil tussen het aantal opgekomen kiezers en het aantal aangetroffen stembiljetten. Bij deze verkiezingen is dat 1 stembiljet.

Vragen over de verkiezingen

Heeft u vragen over de verkiezingen, bel dan naar telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.