Huisstijl

De huisstijl is het gezicht van de gemeente, duidelijk en herkenbaar voor iedereen. Zodat bij alle communicatiemiddelen meteen duidelijk is wie de afzender is: de gemeente Gouda. Zo’n communicatiemiddel kan van alles zijn: een folder of brochure bijvoorbeeld, maar ook een website, app, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, digitale nieuwsbrief, nota, serviesgoed, bedrijfsauto, bedrijfskleding, enzovoort. Alles dus wat herkenbaar moet zijn van de gemeente Gouda.

De huisstijl van de gemeente Gouda en het gebruik ervan is vastgelegd in het huisstijlhandboek (pdf). Hierin staan richtlijnen die zorgen voor een herkenbare en eenduidige uitstraling van de gemeente. De huisstijl van de gemeente Gouda is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • logo
  • lettertype
  • huisstijlkleuren
  • het luikje als beeldelement
  • beeldvisie
  • schrijfstijl

Bekijk ook het filmpje over de nieuwe huisstijl hieronder:

Logo

In het logo van de gemeente Gouda komen het stadswapen en de luiken van het Stadhuis op de Markt terug. Zo zijn de 6 sterren van het stadswapen te zien en staat het balkje in het midden voor een open luikje van het Stadhuis. De 6 sterren staan voor wie de gemeente is voor Gouda. Naast dit beeldmerk staat de naam Gemeente Gouda. 

Logo van de gemeente Gouda met links de 6 sterren met in het midden een balkje dat gebaseerd is op het luikje van het stadhuis. Rechts ervan staat gemeente Gouda onder elkaar.

U mag het logo alleen gebruiken met instemming van de gemeente Gouda. Mail uw verzoek naar gemeente@gouda.nl.

Heeft u een vraag over de huisstijl of het gebruik van het logo? Of kunt u het pdf-bestand niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.