Hoe werkt de gemeente?

De gemeente werkt met een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad en het college hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden.

De gemeenteraad

De gemeenteraad neemt alle besluiten die belangrijk zijn voor de gemeente. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college van burgemeester en wethouders deze besluiten goed uitvoert. Daarnaast maken de leden van de gemeenteraad de begroting en controleren zij het financiële jaarverslag van de gemeente. Tot slot hebben de leden van de gemeenteraad contact met de inwoners. Zo kunnen ze de belangen van de inwoners meenemen bij de besluiten die ze nemen. De gemeenteraad wordt ook wel de raad genoemd.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regels van het Rijk en de provincie uit. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de geldzaken van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Elke wethouder heeft zijn eigen taken, bijvoorbeeld voor onderwijs, veiligheid of welzijn.

De griffie

De griffie is een afdeling binnen de gemeente en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie helpt bij de voorbereiding van de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad. Ook regelt de griffie goed overleg tussen de raad, het college en de ambtenaren. De griffie is daarnaast de verbinding tussen de gemeenteraad, de inwoners en organisaties van een gemeente .

De rekenkamer

De rekenkamer helpt de gemeenteraad bij de controles die ze moeten doen. Daarvoor doet de rekenkamer onafhankelijk onderzoek. Ze onderzoekt of de gemeente haar doelen haalt en of dit met het gebruik van zo weinig mogelijk middelen gebeurt. Daarna maakt de rekenkamer een verslag hiervan voor de gemeenteraad.