Vergaderingen centraal stembureau

Openbare zitting 21 maart 2022

Het centraal stembureau stelde op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van Gouda vast.

Openbare zitting 4 februari 2022

Het centraal stembureau besliste in een openbare zitting op vrijdag 4 februari 2022 over het onderzoek van de kandidatenlijsten, de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten.

Het centraal stembureau heeft aan de ingeleverde geldige kandidatenlijsten de volgende nummers toegekend:

PartijLijstnummer
D661
ChristenUnie2
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)3
VVD4
CDA5
Gouda Positief6
GROENLINKS7
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)8
Gemeentebelangen Gouda9
Partij voor de Dieren10
Gouda Vitaal11
KINDPARTIJ12
Gouda Bewust13