Adviesraden

De gemeente heeft met een aantal onafhankelijke adviesraden een officiële overeenkomst. Dat betekent dat deze adviesraden gevraagd en ongevraagd advies geven over verschillende onderwerpen.

Goudse Adviesraad Sociaal Domein

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) geeft het college van burgemeester en wethouders advies over nog vast te stellen beleid binnen het sociaal domein. Het gaat over beleid op het gebied van:  

  • ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking,
  • hulp bij werk en inkomen,
  • hulp bij opvoeden en opgroeien.

Kijk voor meer informatie op de website van de GASD.

Goudse Cliëntenraad

De Goudse Cliëntenraad (GCR) geeft namens de inwoners en cliënten van de gemeente Gouda aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen gaan over de uitvoering van beleid op het gebied van:

  • ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking;
  • hulp bij werk en inkomen;
  • hulp bij opvoeden en opgroeien.

Kijk voor meer informatie op de website van de GCR.

Goudse Sportraad

De Goudse Sportraad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders en/of direct aan de gemeenteraad. Dat advies gaat over ingewikkelde vraagstukken op het gebied van sport en bewegen zoals:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer inwoners van Gouda sporten en bewegen?
  • Welke organisaties in de stad moeten daar een rol in spelen?

Kijk voor meer informatie op de website van de Goudse Sportraad.