Terug naar het overzicht

Zomerreces is voorbij

Raadzaal in het Huis van de Stad

De afgelopen week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor en door de gemeenteraad weer van start gegaan. En met de 1e commissievergaderingen op 7 september is het zomerreces van de Goudse raad definitief voorbij.

In september worden onder andere verschillende beleidsmatige onderwerpen opgepakt zoals de Horecavisie, de cultuurnota en de Nota Verkeerslichten. Voordat er over deze raadsvoorstellen op 21 september een besluit wordt genomen, worden deze besproken in de verschillende raadscommissies. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad en de commissies op de publieke tribune bij te wonen.

Mocht u belang hebben bij 1 van de beleidsonderwerpen waarop ingesproken kan worden, dan kunt u bij de commissie komen inspreken. Wilt u meer informatie over inspreken, de agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen? Bekijk dan de website van de gemeenteraad.