Terug naar het overzicht

Woningcorporaties, huurdersorganisatie en gemeente zetten handtekening onder prestatieafspraken

Foto van een sleutel die in een sleutelgat van een deur steekt.

Gouda krijgt er in de komende jaren 750 nieuwe sociale huurwoningen bij. Ook worden bestaande huurwoningen energiezuiniger en duurzamer gemaakt. Dit zijn nog maar 2 punten van de lijst van afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Gouda, de Goudse woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen en de huurdersorganisatie. Deze week hebben de partijen hun handtekeningen onder de prestatieafspraken gezet. Met deze ondertekening zetten zij zich samen in om de woongelegenheid te verbeteren. 

Waarom deze afspraken?

In de Woningwet is afgesproken dat deze organisaties elk jaar afspraken met elkaar maken over wie wat doet op het gebied van wonen. Hierdoor kunnen ze beter samenwerken. Dit worden ook wel prestatieafspraken genoemd. De belangrijkste dingen waarover de organisaties nu afspraken hebben gemaakt zijn:

  • Meer huizen: er komen 750 betaalbare woningen bij en er komt een renovatie/onderhoudsplan voor bestaande woningen.
  • Betaalbare huur: voor alle soorten huishoudens worden betaalbare woningen gebouwd.
  • Duurzame huizen: de huizen worden verbeterd, zodat ze langer goed blijven en minder energie verbruiken.
  • Een huis voor iedereen: ze gaan ervoor zorgen dat het makkelijker is om een huis te krijgen, ook voor mensen die extra hulp nodig hebben.
  • Fijne buurt: ze zorgen ook voor verbetering van de buurt om de huizen heen, zodat het fijner wonen is.

Gouda zorgt voor meer woningen en het milieu

Wethouder Jan Kees Oppelaar: “De afspraken laten zien dat de gemeente Gouda wil dat huizen betaalbaar zijn. Daarnaast ook dat er genoeg groen is in de stad, dat huizen beter worden voor het milieu en dat iedereen er goed kan wonen. Bij deze hoge doelen is goede samenwerking belangrijk. Deze prestatieafspraken helpen daarbij.”

Anne ter Steege, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen sluit daarop aan: “Het is voor de huurders én woningzoekenden in Gouda goed dat we deze prestatieafspraken maken. Samen met gemeente, Woonpartners Midden- Holland, Woonzorg Nederland en huurdersorganisaties werken we aan sterke wijken, meer en goede sociale huurwoningen. Samen werken we aan goed wonen in Gouda.”

Directeur bestuurder Merlien Welzijn van Woonpartners Midden-Holland: “Door samen te werken met de gemeente, collega-woningcorporatie en huurdersorganisaties zijn wij in staat om verder te komen in het belang van alle huurders. Deze prestatieafspraken zijn een fundament voor de toekomst en bieden voor alle partijen perspectief.”