Terug naar het overzicht

Wmo eigen bijdrage stijgt vanaf 1 januari 2024

Dit is een oud nieuwsbericht.
Twee handen schudden elkaar

Krijgt u hulp van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage (het abonnementstarief). De eigen bijdrage stijgt van € 19,- naar € 20,60 per maand. Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie. Inwoners die gebruik maken van Wmo voorzieningen hebben een brief vanuit het CAK gekregen over de verandering van de eigen bijdrage.

Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Het CAK is te bereiken op van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur op tel. 0800-1915.