Terug naar het overzicht

Welkom bij de Goudse gemeenteraad!

Raadzaal in het Huis van de Stad

Wist u dat (bijna) alle raads- en commissievergaderingen openbaar zijn?

De Gemeentewet schrijft expliciet voor dat deze vergaderingen openbaar moeten zijn en daarmee ook toegankelijk voor u. Alleen als hier een wettelijk bezwaar tegen is zijn de vergaderingen geheim. De raads- en commissievergaderingen zijn niet alleen toegankelijk maar u bent ook meer dan welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies worden gepubliceerd in Het Kontakt en op de pagina van de gemeenteraad. Hier vindt u ook de agenda’s en de stukken die in de vergadering besproken worden. Zit er een onderwerp tussen dat u interessant vindt? Dan kunt u zonder aanmelden deze vergadering op de publieke tribune bijwonen.

Inspreken

Op veel onderwerpen bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken. Als deze mogelijkheid bij een onderwerp vermeld staat kunt u in de vergadering het woord tot de commissieleden richten en hen van informatie voorzien. Hiervoor dient u zich dan wel aan te melden. Dit kan heel eenvoudig tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@gouda.nl.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in het Huis van de Stad!

Heeft u verder nog vragen? Bel dan (0182) 58 91 97 of mail naar griffie@gouda.nl.