Terug naar het overzicht

Vrijwilligerspenning voor Sandra Diks

Sandra Diks ontvant de vrijwilligerspenning van wethouder Michel Klijmij-van der Laan

Op 14 november 2022, heeft mevrouw Sandra Diks de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Michel Klijmij-van der Laan. Zij heeft de erepenning ontvangen als waardering voor haar jarenlange inzet bij het verkeersexamen van de leerlingen van het basisonderwijs.

Sinds 2005 organiseert mevrouw Diks het praktisch verkeersexamen in Gouda. Als coördinator heeft ze overleg met de gemeente en maakt ze afspraken met alle betrokken partijen. Zij is betrokken bij de instructies, het maken en controleren van de routes en het uitnodigen van de scholen. Daarnaast regelt mevrouw Diks diverse inkopen zoals stroopwafels, koffie, thee en frisdrank voor de vrijwilligers en kinderen.

Wethouder Klijmij-van der Laan: “Als wethouder Verkeer vind ik het heel belangrijk dat kinderen leren om op een juiste manier deel te nemen aan het verkeer. Tijdens het jaarlijkse verkeersexamen kunnen de kinderen laten zien dat ze goed kunnen fietsen en de verkeersregels goed kennen. Mede dankzij de inspanning van mevrouw Diks hebben in de afgelopen 18 jaar meer dan 15.000 kinderen hun verkeersdiploma behaald.”

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.