Terug naar het overzicht

Vrijwilligerspenning voor mevrouw Rietveld

Op maandag 19 april ontving mevrouw S.L. (Fie) Rietveld – Slager de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Ronssehof.

Mevrouw Rietveld is ruim 10 jaar vrijwilliger bij Ronssehof. In eerste instantie assisteerde zij bij de weeksluiting. Toen dat stukje structureel werd, is zij ingeschreven als vrijwilliger bij Ronssehof. Zij heeft er sindsdien wekelijks op toegezien dat de organisatie rond de weeksluiting op vrijdagavond helemaal op rolletjes liep. De stoelen stonden op zijn plek, de kaarsen en microfoontjes stonden klaar voor gebruik. De koffie/thee en koekjes stonden klaar om de dienst op een gezellige manier af te sluiten. Vrijwilligers, voorganger, pianist en cliënten konden komen.

Naast haar vrijwilligerswerk bij de weeksluiting is mevrouw Rietveld ook actief geweest als vrijwilliger bij het koffie delen bij de activiteitenbegeleiding op de gesloten afdeling en hielp daar waar nodig. Wekelijks, maar ook als vaste invaller.

Mevrouw Rietveld woont in een aanleunwoning van Ronssehof en staat ook altijd klaar om bewoners naar de receptie te brengen als een medebewoner een taxibusje heeft besteld.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.